All posts tagged "Rekommendation"

 • Boende behöver inte koka vattnet i Mullhyttan

  Boende i Mullhyttan behöver inte längre koka vattnet. Uppdatering 6 april kl. 07.30 Lekebergs kommun har nu två godkända vattenprover, och tar därför bort kokningsrekommendationen. Uppdatering 5 april kl. 10.30 Det första provsvaret visar ingen förekomst av...

  • Posted april 6, 2024
  • 0
 • EU påbörjar process för att ta fram ett klimatmål

  Europeiska kommissionen har nu presenterat en rekommendation, om ett EU-gemensamt klimatmål till år 2040. Kommissionen rekommenderar ett mål om 90 procents minskning av nettoutsläppen till år 2040, jämfört med år 1990. Ett formellt lagförslag väntas komma när...

  • Posted februari 11, 2024
  • 0
 • Nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus rekommenderas

  Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 månader. Folkhälsomyndigheten har nu sett över och uppdaterat riskgrupperna, samtidigt som Läkemedelsverket har beslutat om rekommendationer för det nya läkemedlet. RS-virus kan...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

  Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt, för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap, och kommer att bidra till viktiga insatser för att...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Alla över 80 rekommenderas ny påfyllnadsdos

  Från och med 1 mars rekommenderas alla över 80 år en ny påfyllnadsdos (vårdos) vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO. Även personer över 50 och alla över 18 som tillhör riskgrupp har möjlighet att...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Vaccinationer med Nuvaxovid pausas

  Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre, Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre. Beslutet är temporärt och gäller från och med den 2...

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Sex av tio barngrupper större än rekommenderat

  I Örebro kommun är 62 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de får vara, nu kräver lärarfacken att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek. Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en fjärde dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO),...

  • Posted april 6, 2022
  • 0
 • Covid-19-vaccinet Nuvaxovid rekommenderas från 18 år

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar covid-19-vaccinet Nuvaxovid för personer som är 18 år och äldre, det kompletterar mRNA-vaccinerna som erbjudits sedan ett drygt år tillbaka och möjliggör för ytterligare grupper i samhället att vaccinera sig mot covid-19. Nuvaxovid, från Novavax,...

  • Posted februari 22, 2022
  • 0
 • Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla födda 1991 och senare

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att även fortsättningsvis rekommendera Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19, Comirnaty, till alla födda 1991 och senare. De som har fått vaccinet från Moderna som första dos rekommenderas att få Comirnaty som andra dos. Den 6...

  • Posted oktober 22, 2021
  • 0