EU påbörjar process för att ta fram ett klimatmål

By on 11 februari, 2024
Arkivbild

Europeiska kommissionen har nu presenterat en rekommendation, om ett EU-gemensamt klimatmål till år 2040. Kommissionen rekommenderar ett mål om 90 procents minskning av nettoutsläppen till år 2040, jämfört med år 1990.

Ett formellt lagförslag väntas komma när en ny kommission har tillträtt efter Europaparlamentsvalet senare i år.

EU har ett långsiktigt mål om att bli klimatneutralt senast år 2050, och ett mål till år 2030 om att minska nettoutsläppen med minst 55 procent jämfört med år 1990. Kommissionens besked idag inleder en process som syftar till att EU ska anta ett nytt klimatmål även för år 2040. Ett sådant mål kommer också att utgöra EU:s nya åtagande under Parisavtalet.

Kommissionen rekommenderar att EU ska minska nettoutsläppen med 90 procent fram till år 2040, jämfört med år 1990. Beskedet följs av en konsekvensanalys, som bland annat redogör för hur olika sektorer kan bidra till att det föreslagna klimatmålet nås. 

– Jag välkomnar att EU-kommissionen nu inleder processen som ska leda till att vi antar ett gemensamt 2040-mål för klimatet. Det är en väldigt glädjande utveckling att EU går i framkant för en mer ambitiös klimatpolitik. Det kommer att sätta press på resten av världen att följa efter. När EU-länderna samarbetar, får det stor påverkan på världens totala utsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

– Sverige har länge drivit på för en ambitiös gemensam linje i klimatfrågorna för att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft, och det har gjort skillnad. Vi ska nu analysera rekommendationen från kommissionen och påbörja arbetet med att utforma en svensk förhandlingsposition. Jag ser fram emot att delta i diskussionerna och förhandlingarna om det nya klimatmålet, säger Romina Pourmokhtari. 

Kommissionen har även presenterat ett förslag som ska bidra till ökad tydlighet och förutsägbarhet för utvecklingen av ny teknik för att fånga in koldioxid, som sedan kan lagras eller användas i andra processer, så kallad CCUS-teknik. 

– Sverige ligger långt fram i teknikutvecklingen när det gäller CCUS. Jag välkomnar att kommissionen presenterat ett förslag som ska bidra till ökad förutsägbarhet och tydlighet på EU-nivå. CCUS-tekniken är helt avgörande för att vi ska klara våra klimatmål och nå hela vägen till nettonollutsläpp, säger Romina Pourmokhtari.

EU
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login