Sverige röstar för att skydda skogsbruket

By on 24 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen kommer avstå från att stödja trepartsöverenskommelsen om förslag till ny LULUCF-förordning, förordningen är utformad så att den riskerar att slå mot svenskt skogsbruk och därigenom mot den gröna omställningen.

Det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete. Regeringen prioriterar därför i EU-arbetet att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Sverige har utvecklat en väl fungerande modell för långsiktigt hållbart skogsbruk med växande nettoupptag av växthusgaser. Detta beslut riskerar att bli kontraproduktivt och leda fram till minskad klimatnytta och orsaka negativa effekter för jobb, landsbygd och ekonomi, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson.

På tisdag 28 mars kommer EU:s energiministrar rösta om den så kallade LULUCF-förordningen. Regeringen har under förhandlingarna varit tydliga med att förslaget riskerar att innebära alltför långtgående begränsningar av svenskt skogsbruk, med hänsyn till den stora nytta som skogsprodukter kan göra för klimatomställningen.

De tillägg som gjorts i förhandlingarnas slutskede innebär att den risken ökat. Inte minst som följd av alltför godtyckliga utvärderingspunkter. 

Regeringen bedömer att förslaget så som det har slutförhandlats sammantaget innebär betydande inskränkningar i det svenska skogsbruket. Det går därmed bortom det mandat som Sverige tidigare ställt sig bakom.

Sverige kommer därför avstå från att stödja LULUCF-förordningen. Regeringen stödjer överlag EU:s klimatstrategi Fit for 55 men menar att ett hållbart skogsbruk är avgörande för att uppnå en grön omställning. 

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login