Alla inlägg taggade "Skogsbruk"

 • EU-dom skärper skyddet av arter

  Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger...

  • Skrivet mars 5, 2021
  • 0
 • Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

  Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att...

  • Skrivet oktober 3, 2020
  • 0
 • Skogsjordbruk i Etiopien prisas i Sverige

  Ett av världens främsta hållbarhetspriser lyfter fram unga aktörer som gör avtryck i kampen för den biologiska mångfalden. I år växlar WIN WIN Youth Award upp och tar plats på den internationella arenan – och gensvaret är...

  • Skrivet augusti 17, 2020
  • 0
 • Så kan skador på lämningar i skogen undvikas vid skogsbruk

  Varje år skadas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i skogen, i samband med skogsbruk. I en ny studie undersöker Riksantikvarieämbetet förutsättningar, hinder och möjligheter för att undvika skador, samtidigt som skogens resurser nyttjas. Tydligare utmärkta lämningar i skogen, ökad...

  • Skrivet juni 28, 2020
  • 0
 • Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

  Säsongsarbetare inom skogsbruk och trädgårdsnäring kan nu anses falla in under undantaget för samhällsviktig funktion, och därmed tillåtas resa in i Sverige. Det beslutade regeringen idag. Ändringarna börjar gälla måndag 8 juni 2020.  Ändringarna i Förordning (2020:127)...

  • Skrivet juni 7, 2020
  • 0
 • Rekordfå skador på fornlämningar i skogen

  Antalet skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk är det lägsta sedan Skogsstyrelsen började sin uppföljning 2012. Antalet skador eller grova skador har minskat från 20 till 13 procent och skadorna är lägre i alla...

  • Skrivet mars 22, 2019
  • 0
 • Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

  Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt, smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra...

  • Skrivet november 12, 2018
  • 0
 • Skogen är populärare än någonsin trots minskad lönsamhet för skogsbruket

  Rapporten Skogsgårdens lönsamhet som visar hur lönsamt det är att vara skogsägare och driva skogsbruk i Sverige släpps nu för andra gången. Rapporten visar att lönsamheten, som beräknas genom skogsnetto, har minskat sedan 2011 efter en uppåtgående...

  • Skrivet oktober 22, 2018
  • 0
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning

  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor,...

  • Skrivet september 17, 2018
  • 0
 • Fornlämningar i Svealand körs sönder i skogen

  Var tionde forn- och kulturlämning i skogen i Svealand har skador orsakade av skogsbruket. Det visar en uppföljning som Skogsstyrelsen har gjort. Svealand är därmed bättre än riket i övrigt men nivåerna är fortsatt för höga. Fler...

  • Skrivet juli 5, 2018
  • 0