All posts tagged "Skogsbruk"

 • Nästan 1 500 boende i Örebro län har inkomst från skogsbruk

  Under 2021 hade 1 495 boende i Örebro län inkomst från skogsbruk, vilket är en ökning jämfört med 2020. Det visar nya siffror från statistikmyndigheten SCB, som Skogsstyrelsen har bearbetat. – Skogsnäringen bidrar till en levande landsbygd...

  • Posted januari 9, 2024
  • 0
 • Sverige röstar för att skydda skogsbruket

  Regeringen kommer avstå från att stödja trepartsöverenskommelsen om förslag till ny LULUCF-förordning, förordningen är utformad så att den riskerar att slå mot svenskt skogsbruk och därigenom mot den gröna omställningen. – Det svenska skogsbruket är centralt för...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

  Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Åtgärder inom skogs- och jordbruk kan öka kolsänkan

  Återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark skulle med rätt åtgärder kunna minska utsläpp och öka kolupptag motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en ny analys...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035

  Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya analyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får...

  • Posted oktober 27, 2022
  • 0
 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0
 • Över 1 800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet

  Uppföljningen Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020 visar att investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1 800 jobb under perioden 2014–2020. Utveckling av nya jobb är ett av landsbygdsprogrammets prioriterade mål, vid sidan av...

  • Posted december 12, 2021
  • 0
 • Ny definition av hyggesfritt skogsbruk

  Skogsstyrelsen har beslutat om en ny, tydligare definition av begreppet Hyggesfritt skogsbruk. Definitionen ska underlätta dialogen inom skogssektorn samt göra det möjligt att mäta och följa upp omfattningen av hyggesfritt skogsbruk i Sverige. Skogsstyrelsen har sedan 2005...

  • Posted oktober 6, 2021
  • 0
 • EU-dom skärper skyddet av arter

  Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger...

  • Posted mars 5, 2021
  • 0
 • Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

  Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att...

  • Posted oktober 3, 2020
  • 0