Beredskapen för primärproduktion av livsmedel ska stärkas

By on 11 juni, 2023
Arkivbild

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att, inom arbetet med att stärka det civila försvaret, lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel i hela Sverige.

– Det försämrade säkerhetspolitiska läget har aktualiserat behovet av att stärka livsmedelsproduktionen i Sverige.  Syftet är att stärka beredskapen på gårdsnivå i och med att primärproduktionen är en kritisk del av kedjan. Med hjälp av företagsnära rådgivning ska det bli tydligt vilka insatser som behövs i det specifika företaget, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Målgruppen är jordbruksföretag som vill satsa på robusthöjande åtgärder. Uppdraget omfattar företagsnära rådgivning och förslag på modell för finansiering av de åtgärder som rådgivningen pekar på.

Även förslag på andra åtgärder med syfte att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel kan omfattas.

Uppdraget ska redovisas senast 17 november 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login