Utredning ska förhindra brister i byggnadsverk

By on 10 november, 2023
Arkivbild

Regeringen tog i onsdags 8 november 2023 emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen, har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador.

– I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten under byggprocessen och förvaltningsskedet och tydliggöra ansvarsfördelningen. Jag kommer nu att sätta mig in i utredningens resultat och analysera de åtgärder som föreslås, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I utredningsuppdraget har det ingått att utreda och lämna förslag om förstärkt kontroll av vissa tekniska egenskapskrav vid projektering och uppförande av vissa byggnadsverk. Det har också ingått att utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket.

Utredningens syfte har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd. Bakgrunden är till exempel olyckan med takraset i Tarfalahallen i Kiruna 2020.

Utredningen pekar i sitt betänkande på otydligheter i ansvars- och rollfördelning i plan- och byggregelverket, och föreslår bland annat obligatorisk sakkunnigkontroll för vissa byggnadsverk.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login