All posts tagged "Betänkande"

 • Utredning ska förhindra brister i byggnadsverk

  Regeringen tog i onsdags 8 november 2023 emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen, har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. – I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Betänkande om åtgärder mot oseriösa företag

  Betänkande om åtgärder mot oseriösa företag lämnas över till regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot betänk­andet Bolag och brott, några åtgärder mot oseriösa företag. Den särskilda utredaren Johan Danelius föreslår i utredningen bland annat att Bolags­verket ska...

  • Posted juli 4, 2023
  • 0
 • Språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

  På måndag den 29 maj klockan 09.30 överlämnar Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd sitt betänkande, till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. I samband med överlämningen hålls en pressträff med migrationsministern och den särskilda utredaren, kammarrättsrådet...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0