All posts tagged "Fåglar"

 • Vassröjning längs Strandpromenaden Askersund sker efter 30 juni

  Askersunds kommun kommer även i år att slå vassen längs Strandpromenaden i Askersund. Vassröjningen kommer dock att ske efter den 30 juni, detta för att undvika störningar på djurlivet. Vassen kan nämligen utgöra viktig livsmiljö för häckande...

  • Posted mars 5, 2024
  • 0
 • Så hjälper du fåglarna i kylan

  Att hjälpa och mata våra fåglar under vintern är ett stort intresse hos många, fett och frön ger energi som är viktigt för att fåglarna ska hålla värmen. WWF delar med sig av sina bästa tips, och...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Talgoxen just nu talrikast vid fågelmatningarna

  När ungefär en fjärdedel av rapporterna i årets stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten kommit in, ser det ut som vanligt på topplistan. Talgoxen är talrikast, följd av blåmesen och pilfinken. Det är 18:e året som BirdLife Sverige...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Populationerna av vilda ryggradsdjur minskar

  Populationerna av vilda ryggradsdjur har i snitt gått ned med 69 procent, bestånden av vilda ryggradsdjur – däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har i snitt minskat med 69 procent mellan 1970 och 2018. Det visar...

  • Posted oktober 23, 2022
  • 0
 • Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

  Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av...

  • Posted juni 26, 2022
  • 0
 • Agera nu och skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

  Nu är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige på väg mot andra länder. Tyvärr tyder också fynd hos vilda fåglar under sommaren och hösten på att fågelinfluensaviruset har stannat kvar i miljön och hos...

  • Posted oktober 20, 2021
  • 0
 • Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

  Nu är det full fart i våtmarkerna. Det är snart dags för fåglarna att bilda par och få ungar. Sverige har skapat många våtmarker för att gynna våtmarksfåglarna och nu följer forskare på SLU upp hur de...

  • Posted april 23, 2021
  • 0
 • Räcker fisken åt både fiskare och fåglar

  Naturens resurser är begränsade. Fisken i havet är ett välkänt exempel; fiskar vi för mycket idag blir det mindre kvar i morgon. Inom fiskeriförvaltningen försöker man beräkna vad som är ett hållbart fiske ur produktionsperspektiv, där människans...

  • Posted oktober 25, 2020
  • 0
 • Oroande utveckling för fåglarna i Sveriges skogar

  Det finns anledning till oro när det gäller den svenska skogens fåglar. Den positiva utveckling som följde på skogspolitikens omläggning för drygt 20 år sedan ser nu ut att ha stannat av. Det framgår av ”Sveriges fåglar...

  • Posted januari 9, 2020
  • 0
 • SVA letar efter främmande virus hos fåglar

  Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är...

  • Posted juli 17, 2019
  • 0