All posts tagged "Fåglar"

 • Populationerna av vilda ryggradsdjur minskar

  Populationerna av vilda ryggradsdjur har i snitt gått ned med 69 procent, bestånden av vilda ryggradsdjur – däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har i snitt minskat med 69 procent mellan 1970 och 2018. Det visar...

  • Posted oktober 23, 2022
  • 0
 • Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

  Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av...

  • Posted juni 26, 2022
  • 0
 • Agera nu och skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

  Nu är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige på väg mot andra länder. Tyvärr tyder också fynd hos vilda fåglar under sommaren och hösten på att fågelinfluensaviruset har stannat kvar i miljön och hos...

  • Posted oktober 20, 2021
  • 0
 • Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

  Nu är det full fart i våtmarkerna. Det är snart dags för fåglarna att bilda par och få ungar. Sverige har skapat många våtmarker för att gynna våtmarksfåglarna och nu följer forskare på SLU upp hur de...

  • Posted april 23, 2021
  • 0
 • Räcker fisken åt både fiskare och fåglar

  Naturens resurser är begränsade. Fisken i havet är ett välkänt exempel; fiskar vi för mycket idag blir det mindre kvar i morgon. Inom fiskeriförvaltningen försöker man beräkna vad som är ett hållbart fiske ur produktionsperspektiv, där människans...

  • Posted oktober 25, 2020
  • 0
 • Oroande utveckling för fåglarna i Sveriges skogar

  Det finns anledning till oro när det gäller den svenska skogens fåglar. Den positiva utveckling som följde på skogspolitikens omläggning för drygt 20 år sedan ser nu ut att ha stannat av. Det framgår av ”Sveriges fåglar...

  • Posted januari 9, 2020
  • 0
 • SVA letar efter främmande virus hos fåglar

  Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är...

  • Posted juli 17, 2019
  • 0
 • Viktigt med goda hygienrutiner för att skydda tamfåglar från smitta

  Med den påbörjade flyttsäsongen för vilda fåglar vill vi påminna alla fjäderfäägare att öka biosäkerheten i sina besättningar. Det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar.  – För att undvika...

  • Posted mars 11, 2019
  • 0
 • Örebro kommun och ornitologer gör gemensam plan för fåglarna

  Fåglarna i de centrala parkerna ska stödmatas på delvis nya platser, det och mycket annat beslutades på ett första möte mellan Örebro kommun och Närkes ornitologiska förening igår. Stadsträdgårdsmästare Magnus Carlberg hade tidigare i veckan bjudit in...

  • Posted januari 25, 2019
  • 0
 • Vi stödmatar fåglarna i ytterområden

  Medierapporteringen att kommunen inte stödmatar fåglar i centrum har väckt många reaktioner. Magnus Carlberg, stadsträdgårdsmästare, berättar att kommunen hela tiden fortsatt att mata fåglar i stadens ytterområden. Han har även bjudit in Närkes ornitologiska förening till samtal...

  • Posted januari 22, 2019
  • 0