Talgoxen just nu talrikast vid fågelmatningarna

By on 30 januari, 2023
Foto: P-G Bentz

När ungefär en fjärdedel av rapporterna i årets stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten kommit in, ser det ut som vanligt på topplistan. Talgoxen är talrikast, följd av blåmesen och pilfinken. Det är 18:e året som BirdLife Sverige med hjälp av svenska folket genomför denna stora fågelräkning. I alla år har talgoxen varit den talrikaste fågeln vid landets fågelmatningar.

I år saknas så kallade invasionsfåglar högt upp på listan. Med detta begrepp avses fåglar som vissa år är talrika men som andra år lyser med sin frånvaro. I stället kan vi glädja oss åt att grönfinkens långvariga nedgång ser ut att ha planat ut, och kanske vänts i en liten uppgång.

Grönfinken drabbades för cirka 15 år sedan av en sjukdom som kallas gulknopp. Den orsakas av en liten parasit som sätter sig i fåglarnas svalg och som kan drabba många olika arter. Men av någon okänd anledning har den slagit hårt mot grönfinken, medan den varit ovanlig hos andra fåglar. Sedan 2008 har det svenska grönfinksbeståndet minskat med två tredjedelar. Men nu ser alltså nedgången ut att ha vänts i en liten ökning.

En annan art som det går bra för är domherren – och det gläder många. Det är den klart populäraste fågeln vid fågelmatningarna, liksom för övrigt på julkort. Det är inte så konstigt eftersom domherrarna verkligen förmår lysa upp vinterdagarna med hannars röda bröst. Sedan denna räkning startade 2006 har domherren ökat i antal, långsamt med stadigt. Som det ser ut nu, blir det en ny högstanotering i år. På topplistan kommer domherren på fjärde plats.

Räkningen pågår fram till måndag kväll för att skolor och förskolor ska kunna medverka. Under måndagskvällen räknar vi med att kunna sända ut regionala sammanställningar. Rapporter inkommer ända fram till den 6 februari, därefter kommer den slutliga rapporten över resultatet.

Det är lätt att följa rapporteringen, såväl i landet i stort som på läns- eller kommunnivå. Statistiken hittas här: https://vinterfaglar.se/stats

Sverige
Örebronyheter

Källa: BirdLife Sverige

You must be logged in to post a comment Login