All posts tagged "Flygtrfik"

  • Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet

    Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti. Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var...

    • Posted september 19, 2022
    • 0