Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet

By on 19 september, 2022

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti. Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin.

I Örebro län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Örebro län ökade trafiken: I augusti landade 132 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 123 månaden innan.

Därmed blev augusti månaden med mest trafik på Örebroflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 9 300 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

58 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (77 flighter), det är ungefär samma andel som under augustimånaderna närmast före pandemin.

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

You must be logged in to post a comment Login