All posts tagged "Förbättrin"

  • Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

    Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som...

    • Posted november 7, 2022
    • 0