All posts tagged "Förbättringar"

 • Nytt Öresundsavtal undertecknat

  Sverige och Danmark har nu undertecknat ett nytt Öresundsavtal. Avtalet innebär stora förbättringar för både gräns­pendlare och deras arbetsgivare, och skapar en bättre arbetsmarknad i Öresund. Ambitionen är att avtalet ska kunna träda i kraft 2025. Öresundsregionen...

  • Posted juni 11, 2024
  • 0
 • Stora produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

  Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2021 är beräknade och visar igen på goda resultat och förbättringar från tidigare år. Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2021 jämfört med året innan. Slaktgrisarna hade en fortsatt...

  • Posted april 23, 2022
  • 0
 • Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

  Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och...

  • Posted september 1, 2021
  • 0