Stora produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

By on 23 april, 2022

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2021 är beräknade och visar igen på goda resultat och förbättringar från tidigare år. Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2021 jämfört med året innan. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare.

Antal producerade grisar per årssugga år 2021 var 27,7 och har ökat med 0,2 grisar sedan 2020. Levande födda grisar per kull ökade med 0,1 grisar till 15,1 och antal avvanda per kull ökade med 0,2 grisar till 12,6. De 25 % bästa besättningarna hade 31,1 producerade grisar per årssugga, 15,6 levande födda grisar per kull och 13,5 avvanda grisar per kull.

Den dagliga tillväxthastigheten för slaktgrisar var 989 g och har ökat med 24 g sedan 2020. Slaktgrisarnas foderomvandlingsförmåga var 24,8 MJ/NE, vilket är 0,5 MJ/NE lägre än tidigare år. I de 25 % av omgångarna med bäst tillväxthastighet växte grisarna 1071 g/dag och omgångarna med bäst foderomvandlingsförmåga använde 22,4 MJ NE/kg tillväxt för slaktgrisarna.

”Det är glädjande och viktigt att svensk grisproduktion fortsatt håller en mycket hög nivå och att utvecklingen fortsätter i en positiv riktning. Det finns fortfarande en potential för många av besättningarna att nå ännu högre med dagens avelsmaterial. Just nu upplever lantbruket en prisnivå på många av insatsvarorna som tidigare inte skådats. I tuffa tider är det väldigt viktigt att optimera sin produktion för bästa möjliga resultat. Det är positivt att vi då ser att bl a foderomvandlingsförmågan ökar hos våra slaktgrisar. Vårt mål är att bidra till att utveckla företagen med hjälp av intensiv rådgivning både inom djurhälsa och produktion från bland annat Gård & Djurhälsan. I 2021 års medeltal ingår ungefär samma antal besättningar och grisar som året innan men vi önskar att ännu fler besättningar skickar in sina produktionsresultat för att få en än tydligare bild av svensk grisproduktion”.

Medeltalen för svensk smågris- och slaktgrisproduktion för 2021 är framräknade från uppföljningsprogrammet WinPig. Medeltalen för smågrisproduktion baseras på resultat från 123 besättningar med totalt 55106 suggor. För slaktgrisproduktionen är medeltalen beräknade på resultat från 87 besättningar och 427582 slaktade grisar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Köttföretagen

You must be logged in to post a comment Login