All posts tagged "Förtroende"

 • Fler litar på att Skatteverket upptäcker fusk

  Fler litar på att Skatteverket upptäcker fusk i folkbokföringen, allt fler har förtroende för att Skatteverket skulle upptäcka om någon fuskade med folkbokföringen och 95 procent känner ett moraliskt ansvar att hålla sig till folkbokföringsreglerna. Det visar...

  • Posted februari 14, 2023
  • 0
 • Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

  Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” som just nu sprids i Örebro län riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk nationell utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården

  Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och det är fortsatt stort i både Örebro län och riket som helhet. Nära nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och...

  • Posted mars 3, 2022
  • 0
 • Rekordlågt förtroende mellan människor

  Förtroendet människor emellan är rekordlågt, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Tre av fyra svenskar, 75 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk, en statistiskt säkerställd nedgång med 7 procentenheter sedan förra...

  • Posted oktober 20, 2021
  • 0
 • Ökat förtroende för livsmedelsindustrin under pandemin

  91 procent av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det är en ökning med två procentenheter sedan november 2019 och den högsta siffran sedan Livsmedelsföretagen började mäta allmänhetens förtroende 2013. De senaste åtta åren har...

  • Posted april 18, 2021
  • 0
 • Fortsatt starkt förtroende för polisen

  Allmänhetens förtroende för polisen är fortsatt starkt och ligger kvar på 73 procent. Det visar den årliga förtroendebarometern som publicerades den 23 mars. I den senaste upplagan av Förtroendebarometern framgår det att polisen fortsätter ha ett högt...

  • Posted mars 28, 2021
  • 0
 • Högt förtroende för den privata tandvården

  Kundnöjdheten för den privata tandvården ökar från redan höga nivåer, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning. Förklaringen till de höga förtroendesiffrorna förklaras av en framgångsrik hantering av Covid-19. – De höga förtroendesiffrorna är ett styrkebesked för branschen. Ett...

  • Posted mars 22, 2021
  • 0
 • Stort förtroende för länets hälso- och sjukvård

  Nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och sju av tio har ett mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den årligt återkommande nationella...

  • Posted februari 24, 2021
  • 0
 • Åtta av tio svenskar litar på andra

  Förtroendet människor emellan är rekordhögt under coronakrisen. Åtta av tio svenskar, 82 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. – Trots det tidvis höga tonläget...

  • Posted oktober 31, 2020
  • 0
 • Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

  Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara...

  • Posted juli 2, 2020
  • 0