Alla inlägg taggade "Förtroende"

 • Ökat förtroende för livsmedelsindustrin under pandemin

  91 procent av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det är en ökning med två procentenheter sedan november 2019 och den högsta siffran sedan Livsmedelsföretagen började mäta allmänhetens förtroende 2013. De senaste åtta åren har...

  • Skrivet april 18, 2021
  • 0
 • Fortsatt starkt förtroende för polisen

  Allmänhetens förtroende för polisen är fortsatt starkt och ligger kvar på 73 procent. Det visar den årliga förtroendebarometern som publicerades den 23 mars. I den senaste upplagan av Förtroendebarometern framgår det att polisen fortsätter ha ett högt...

  • Skrivet mars 28, 2021
  • 0
 • Högt förtroende för den privata tandvården

  Kundnöjdheten för den privata tandvården ökar från redan höga nivåer, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning. Förklaringen till de höga förtroendesiffrorna förklaras av en framgångsrik hantering av Covid-19. – De höga förtroendesiffrorna är ett styrkebesked för branschen. Ett...

  • Skrivet mars 22, 2021
  • 0
 • Stort förtroende för länets hälso- och sjukvård

  Nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och sju av tio har ett mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den årligt återkommande nationella...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • Åtta av tio svenskar litar på andra

  Förtroendet människor emellan är rekordhögt under coronakrisen. Åtta av tio svenskar, 82 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. – Trots det tidvis höga tonläget...

  • Skrivet oktober 31, 2020
  • 0
 • Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

  Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Förtroendet för Sveriges livsmedelsförsörjning rasar

  Sex av tio svenskar, 62 procent, har som följd av coronapandemin fått minskat förtroende för att Sveriges matproduktion är tillräcklig för att försörja hela befolkningen. Det visar en ny Sifoundersökning som Norrmejerier låtit genomföra. – Coronapandemin har...

  • Skrivet juni 29, 2020
  • 0
 • Förtroendet för polisen har ökat

  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung...

  • Skrivet oktober 9, 2019
  • 0
 • Visselblåsning bygger förtroende

  Visselblåsning bygger förtroende visar ny kundundersökning från WhistleB. Ett ökat antal visselblåsarrapporter, organisationer som öppnar upp sitt visselblåsarsystem för externa aktieägare och åsikten att en säker visselblåsarlinje är ett nyckelverktyg för att bygga förtroende. Det är några...

  • Skrivet mars 30, 2019
  • 0
 • Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län

  Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, bland det högsta i landet, och de allra flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso-...

  • Skrivet februari 28, 2019
  • 0