Vikande förtroende för svenska banker

By on 19 november, 2023
Arkivbild

Vikande förtroende för svenska banker, 34 procent uppger bristande tillit till sin bank. Enligt en ny undersökning, utförd av den digitala utmanarbanken Lunar dalar förtroendet för bankerna.

Rapporten, som baseras på svar från 2316 bankkunder i åldrarna 18-65+, visar bland annat att 54% har flyttat sina sparpengar i jakten på bättre räntor, men bara 38% har jämfört olika bankers erbjudanden.

Rapporten från Lunar belyser kundernas relation till sina banker och deras nuvarande sparvanor. Undersökningen, som baseras på svar från 2316 kunder mellan 18-67+, visar att förtroendet för deras huvudbank sjunker med 34%.

Samtidigt har endast 38% jämfört bankernas erbjudanden, endast 5% av respondenterna uppger att de har fått ökat förtroende för sin bank under det senaste året. 

– Allt fler svenskar lever med små marginaler och många vänder på varje krona. Det gör valet av bank viktigare än någonsin. Trots detta ser vi i våra siffror att det bara är ett fåtal som jämför bankerbjudanden proaktivt. Intresset är lågt och det är för krångligt att få en överblick. Vi tror att det behöver bli mycket enklare för konsumenter att förstå vad till exempel en bra sparränta kan göra för din ekonomi, även om man bara sparar en mindre summa varje månad. Insikten om vad du går miste om kan faktiskt göra underverk på sista raden. Jag tror att fler måste inse att de inte kommer att bli uppringda av sin bank med bättre erbjudanden, utan det kräver att man som konsument själv är proaktiv. Det kokar helt enkelt ner till att fler måste kräva mer, säger Mats Persson Bergius, Sverigechef för Lunar Bank.  

Nyckelfynd från undersökningen inkluderar:

  • Ökad ekonomisk medvetenhet kring sparande: 73% av respondenterna anser att de har tagit större ekonomiskt ansvar under det senaste året, vilket antyder en trend där konsumenter har blivit mer aktiva i sina ekonomiska beslut. 75% betonar också vikten av att få ränta på sina sparpengar, och endast 3 procent anser att det är oviktigt.

  • Sviktande förtroende: 34% har fått sämre förtroende för sin huvudbank under året. Detta är mest framträdande i åldersgruppen 30-39 år. Män är de som tappat mest förtroende för sin bank, 36%, i jämförelse med kvinnorna där 30% uppger att de fått sämre förtroende. 

  • Bankbyte och jämförelse i fokus: 54% har flyttat sina sparpengar i jakten på bättre räntor. 56% av männen har flyttat sina sparpengar till konton med bättre ränta, jämfört med 53% av kvinnorna. Endast 38% jämför dock bankerbjudanden trots missnöjet. Fler kvinnor än män uppger även att de har sparat mer under senaste året (48%) jämfört med män (44%).

  • Ungas sparbeteende: Bland 18-24-åringar har 32% börjat spara i fonder och 24% i aktier under det senaste året.

  • Sparmål: 57% sparar till en buffert, 33% till en bostad och 31% till resor. Män sparar framför allt till bostäder (35%), medan kvinnor fokuserar mer på resor (35%).

….

Upplever du att du tagit/börjat ta mer ansvar för din ekonomi under det senaste året?

Total (2316)

Ja

73%

Nej

22%

Vet ej

5%

Totalt

100%

….

Har det ekonomiska läget påverkat ditt förtroende för din huvudbank?

Total (2316)

Nej 

43%

Ja, till det sämre

34%

Vet ej

18%

Ja, till det bättre

5%

Totalt

100%

….

Har det ekonomiska läget gjort dig mer medveten om erbjudanden och alternativ hos bankerna? (Flervalsfråga)

Total (2316)

Ja, jag har flyttat mina sparpengar till konton med bättre ränta

54%

Ja, jag har jämfört bankers erbjudanden

38%

Nej, jag ser på min bank precis som förut

21%

Ja, jag har vågat ställa högre krav på min bank

17%

Nej, jag vet inte hur det ska kunna påverka min ekonomi

11%

Ja, jag upplever ett missnöje över hur min bank har hanterat ekonomiska kriser eller marknadsförändringar

9%

Ja, jag har varit i kontakt med min bank för att söka stöd eller rådgivning men inte fått den hjälp jag behöver

5%

Ja, jag har bytt huvudbank på grund av att jag är missnöjd

3%

….

Hur viktigt tycker du att det är att du får ränta på dina sparpengar?

Total (2316)

Mycket viktigt

75%

Viktigt

17%

Neutral

5%

Inte alls viktigt

2%

Inte så viktigt

1%

Totalt

100%

….

Vad sparar du till? (Flervalsfråga)

Total (2316)

Buffert

56%

Bostad

32%

Resa

31%

Upplevelse

19%

Bil

13%

Har inte råd med sparande just nu

11%

Renovering

11%

Shopping

4%

Skönhet

1%

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Lunar
Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes mellan den 21 september och 2 oktober 2023 och baserar sig på svar från 2 316 män och kvinnor från en kundbas om cirka 200 000. Den täcker åldrarna 18-67+ och inkluderar deltagare från olika geografiska områden i hela landet, där samtliga också har minst en huvudbank förutom Lunar. Undersökningen skickades ut via en online-enkät.

You must be logged in to post a comment Login