All posts tagged "Fritidskort"

 • Arbetet med ett fritidskort för barn och unga går vidare

  Fritidskortet regeringens stora reform för att främja barns och ungas deltagande i fritidsaktiviteter tar nu nästa steg. I departementspromemorian Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (Ds 2024:16),...

  • Posted juli 10, 2024
  • 0
 • Satsning på ett fritidskort för barn och unga

  Startskott för regeringens satsning på ett fritidskort för barn och unga, fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Nu ger regeringen fem myndigheter ett gemensamt uppdrag att under året...

  • Posted april 8, 2023
  • 0