All posts tagged "Funktionsrätt Sverige"

 • Skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

  Skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning måste stärkas inom EU, i dagarna två, med start igår anordnar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en konferens på temat ekonomisk egenmakt och arbetet mot mäns våld mot kvinnor. –...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

  Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag att förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, enligt LSS.  ”Vi har dock ett viktigt tillägg”, säger Elisabeth Wallenius. ”För att...

  • Posted april 20, 2019
  • 0
 • Lagändring ett steg mot återställande av LSS

  Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande...

  • Posted februari 24, 2019
  • 0
 • Permanenta stoppet för tvåårsomprövning av personlig assistans

  Funktionsrätt Sverige är positiva till förslagen i regeringens promemoria om ”Vissa förslag om personlig assistans”. ”Vi menar att det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika...

  • Posted december 28, 2017
  • 0
 • Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

  Under eftermiddagen i måndags meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen planerar en lagändring av LSS. En ändring som ska träda i kraft under våren. ”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring”, kommenterar...

  • Posted november 12, 2017
  • 0
 • Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

  Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att...

  • Posted november 4, 2017
  • 0
 • Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

  I tisdags gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”,...

  • Posted september 7, 2017
  • 0
 • Funktionsrätt Sverige välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

  ”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Vi vill dock...

  • Posted augusti 28, 2017
  • 0