All posts tagged "Granbarkborre"

 • Åtgärder mot granbarkborre skyddar natur

  Åtgärder mot granbarkborre skyddar natur och gör reservaten säkrare att besöka, sedan den torra och varma sommaren 2018 har angreppen från granbarkborre i södra Sverige varit mycket stora och det gäller också i våra naturreservat. Länsstyrelserna arbetar...

  • Posted december 2, 2022
  • 0
 • Nu svärmar en ny generation granbarkborrar

  En ny generation granbarkborrar har börjat svärma och angripa gran i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Med andravågen ökar därmed risken betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog. – Tyvärr har vi...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0
 • Snökanonen knäckte stora mängder skog i Örebro län – ökad risk för granbarkborre

  Skogsstyrelsen har senaste veckan fått fler och fler rapporter om stora mängder skog som skadats i Örebro län av snöovädret innan påsk, hela bestånd med skog kan vara spolierade av den tunga blötsnön och måste avverkas i...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Fortsatt stora skador i svenska skogar

  Den svenska skogen är fortsatt hårt drabbad av skador, främst granbarkborre och betesskador av älg och annat vilt, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Även skadesvampar är ett stort problem. Till exempel orsakar enbart rotticka virkesförluster för...

  • Posted april 4, 2022
  • 0
 • Granbarkborren kommer ge stora skador även i år

  Granbarkborrarnas förökning ökade under 2021 i delar av utbrottsområdet visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär att en stor mängd granbarkborrar kommer vakna till liv när värmen stiger, redo att döda ytterligare miljontals kubikmeter...

  • Posted mars 3, 2022
  • 0
 • Risk att vistas i skogen efter granbarkborrens härjningar

  Granbarkborren har orsakat stora volymer död granskog och på många platser är risken för fallande träd överhängande. Skogsstyrelsen uppmanar därför allmänheten att vara försiktiga vid vistelse i dessa skogar. Gran som tappat all bark efter granbarkborreangrepp. Foto:...

  • Posted december 26, 2021
  • 0
 • Skadorna av granbarkborre större än väntat – Örebro län i topp

  Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Drygt 8 miljoner kubikmeter gran har...

  • Posted november 25, 2021
  • 0
 • Stora mängder döda granar i skogarna

  Granbarkborren har även denna sommar orsakat förödande skador i Svealand och Götaland. En stor mängd av de angripna granarna står dessutom kvar. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. En första bedömning av årets...

  • Posted oktober 3, 2021
  • 0
 • Ny svärmningsvåg av granbarkborren

  Den nya generationen granbarkborrar har de senaste veckorna börjat lämna träden och en ny svärmningsvåg har konstaterats. Detta ökar nu risken för nya skador på granskog i redan hårt drabbade områden. Varmt och torrt väder under juni...

  • Posted augusti 4, 2021
  • 0
 • Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

  Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och...

  • Posted september 9, 2020
  • 0