Snökanonen knäckte stora mängder skog i Örebro län – ökad risk för granbarkborre

By on 27 april, 2022
Skog som drabbats av toppbrott efter snöoväder.
Foto: Magnus Nordström, Skogsstyrelsen (Bilden är inte från årets oväder i Örebro län utan tänkt som en illustration över hur skadorna kan se ut.

Skogsstyrelsen har senaste veckan fått fler och fler rapporter om stora mängder skog som skadats i Örebro län av snöovädret innan påsk, hela bestånd med skog kan vara spolierade av den tunga blötsnön och måste avverkas i förtid.

Skogsägare uppmanas nu agera för att minska riskerna för ökade angrepp av granbarkborren som snart vaknar till liv.

— Det är dubbelt olyckligt att vi nu kommer in i en varmare period där granbarkborren snart kan börja svärma. Har vi skadade träd kvar i skogen från snöovädret, kan det gynna spridningen av skadeinsekten och vi får ännu större skador, säger Daniel Comstedt, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Örebro.

Den tunga blötsnön har knäckt många träd (toppbrott) men en hel del har också fallit i ovädret. Omfattningen av skadorna är ännu svåra att överblicka, men det är i ett område cirka tre mil i omkrets runt Örebro där de värsta skadorna uppmärksammats. Mest utsatta är skogar i åldrarna 30-50 år men det finns även en del skador på äldre skog.

Skadade träd lockar granbarkborren

Granbarkborren har orsakat omfattande skador på skogen i länet och i södra Sverige sedan det stora utbrottet 2018. Om de skadade träden ligger kvar i skogen, har skadeinsekten mycket virke att föröka sig i och risken för nya angrepp ökar med fler döda träd som följd. Därför är det viktigt att träden kommer ut snabbt innan svärmningen.

Många skogsägare har redan inventerat sina skogar och kämpar nu med att ta hand om virket efter snöovädret men sannolikt har inte alla skador uppmärksammats ännu. Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare i området att:

  • Inventera sina skogar på skador så snart möjligt. Tänk på att det finns risker med att vistas och arbeta i skadad skog.
    .
  • Om området behöver avverkas, lämna in en avverkningsanmälan och om skogen är ung även en dispens om lägsta slutavverkningsålder.
    .
  • Ta kontakt med ditt skogliga ombud för planering av att få ut den skadade skogen (upparbetning) så snart som möjligt.
    .
  • Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste det skadade virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Skogsstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login