All posts tagged "Grön omställning"

 • Industrins gröna omställning skapar 50 000 nya jobb

  Industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta. Det visar en rapport som Industriekonomerna presenterat idag. Beräkningarna visar att de hittills planerade satsningarna...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Ny forskning visar vägen mot en grön omställning av den kemiska industrin

  Forskare vid Stockholms universitet har för första gången kunnat studera ytan på en koppar-zink-katalysator när koldioxid reduceras till metanol, resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science. En bättre kunskap om katalysprocessen och möjligheten att hitta ännu effektivare...

  • Posted maj 6, 2022
  • 0
 • Därför bör fler företag satsa på en grön omställning

  Den globala efterfrågan på hållbara lösningar för smarta städer har aldrig varit större och tillväxtprognoserna är goda. Svenska exportföretag och deras underleverantörer bör nu investera i en grön omställning för att långsiktigt stärka både sin och Sveriges...

  • Posted maj 27, 2021
  • 0
 • Stor potential för grön omställning efter COVID-19

  Tiden efter COVID-19 har stor potential för en grön omställning, och vi måste vara redo att agera för att skapa en ekonomi som baseras på gröna principer. Detta skriver en stor grupp EU-ministrar, icke-statliga organisationer och företag,...

  • Posted april 18, 2020
  • 0
 • Ökad koboltbrist hotar snabb grön omställning

  Den snabba globala omställningen till elfordon hotas av brist på kobolt, en viktig komponent i fordonsbatterier. Ökad återvinning och produktion i nya länder räcker inte till för att kompensera för den ökade åtgången, visar en ny rapport...

  • Posted november 21, 2018
  • 0