Alla inlägg taggade "Häsa"

  • Ny tillsynsvägledning om bassängbad

    Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning och nya allmänna råd om bassängbad. Tillsynsvägledningen är i första hand framtagen för tillsynsmyndigheterna, som i de flesta fall är de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Den kan även användas av verksamhetsutövare...

    • Skrivet februari 6, 2021
    • 0