All posts tagged "IKEM"

 • Lågkonjunkturen hotar redan jobben

  En ny undersökning från IKEM visar ett stort försäljningstapp för medlemsföretagen under kvartal tre. Index för exportförsäljningen (årstakt) har fallit lika brant som under inledningen av Coronapandemin. Lågkonjunkturen är här och utmaningarna är många med höjda räntor,...

  • Posted november 3, 2022
  • 0
 • Sveriges konkurrenskraft försvagas

  IKEM:s medlemsföretag anser att svensk konkurrenskraft drastiskt försvagats sedan 2019. Det visar en ny rapport från IKEM. Energiförsörjning och politisk stabilitet som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar är nu två områden där konkurrenskraften är...

  • Posted augusti 24, 2022
  • 0
 • Kompetensbrist utmaning trots vikande konjunktur

  Färsk rapport: Mer än 60 % av företagen uppger att de har svårt att rekrytera ingenjörer och kemister. Nästan 70 % uppger att de har svårt att rekrytera processoperatörer. Den svenska kemiindustrin, som står för en femtedel...

  • Posted februari 21, 2020
  • 0