All posts tagged "Inskrivning"

  • 5 826 personer inskrivna till värnplikt 2021/2022

    Enligt Plikt- och prövningsverkets regleringsbrev ska 5 000 totalförsvarspliktiga skrivas in till grundutbildning med värnplikt 2021/2022, när vi nu summerar grundutbildningsomgången kan det konstateras att 5 826 personer skrivits in för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov. – Anledningen...

    • Posted november 1, 2021
    • 0