All posts tagged "Intolerans"

 • Får i uppdrag att kartlägga intolerans

  Forum för levande historia undersöker kontinuerligt ungdomars attityder till exempelvis muslimer, judar, romer och hbtqi-personer. I dag har regeringen tilldelat oss uppdraget att genomföra en ny kartläggning av intolerans bland svenska skolelever. Under 20 års tid har...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Skolelevers attityder kring intolerans ska undersökas

  Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att genomföra en studie, av svenska skolelevers attityder kring intolerans. I uppdraget ingår att undersöka skolelevers attityder gentemot grupper såsom invandrare, judar, muslimer, romer och hbtqi-personer. Studien ska även...

  • Posted juni 25, 2023
  • 0
 • Awesome People i Örebro får statsbidrag

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 4,2 miljoner kronor i statsbidrag till nio projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans. – Det här är kanske ett av de viktigaste bidragen som myndigheten...

  • Posted december 21, 2021
  • 0