Awesome People i Örebro får statsbidrag

By on 21 december, 2021
Arkivbild

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 4,2 miljoner kronor i statsbidrag till nio projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans.

– Det här är kanske ett av de viktigaste bidragen som myndigheten fördelar. Rasism och olika former av intolerans är ett stort samhällsproblem och något vi alla måste försöka att motverka. Alla människor i Sverige måste få känna sig inkluderade i samhället och ha framtidstro, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Ett exempel på de projekt som nu får bidrag för att motverka eller förebygga rasism och intolerans är Ungdomsorganisationen Awesome People i Örebro för projektet ”Escape the Phobia 2.0”. Projektet är en fortsättning på projektet Escape the phobia och ska minska förekomsten av främlingsfientlighet och intolerans bland unga, bland annat genom lärande escape rum, workshops och podcasts.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. 

MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken. Syftet med det här bidraget är att motverka rasism och liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i exempelvis antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi. I juni fördelades nästan 14 miljoner kronor i samma stödform till 16 projekt. Regeringen har sedan beslutat om en extra satsning.

– Vi har fått in flera spännande och viktiga projekt, totalt fick vi in totalt 42 ansökningar. Det har varit stor konkurrens men av de som fått bifall finns en bra blandning av stora och små organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. – Många projekt vänder sig till barn, unga och skolor. Flera organisationer vill utveckla sin egen verksamhet i arbetet mot rasism, vi har också fått ansökningar för projekt som är kopplade till nästa års val.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa MUCF

 

You must be logged in to post a comment Login