All posts tagged "IPS"

  • EU-miljoner till projekt i Örebro län

    Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd, Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse...

    • Posted december 12, 2017
    • 0