Alla inlägg taggade "Jordbruksmark"

 • EUs nya strategi ska ge åkermarken starkare skydd

  Varje sekund förstörs 24 kvadratmeter åkermark i Europa. För att skydda marken har EU därför tagit fram ett förslag till markstrategi. I Sverige, där jordkvaliteten är god, är kommunernas byggplaner det största hotet mot en hållbar matproduktion....

  • Skrivet november 20, 2021
  • 0
 • Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras

  Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan,...

  • Skrivet september 17, 2021
  • 0
 • Jordbruksmark fortsätter att försvinna i samma takt som tidigare

  Under perioden 2016 – 2020 exploaterades i Sverige drygt 3 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 6 000 fotbollsplaner. Det är i samma storleksordning som de två föregående femårsperioderna. Störst exploatering har skett i Skåne. Byggande av...

  • Skrivet september 17, 2021
  • 0
 • Mer varierat brukande av jordbruksmarken ökar ekosystemtjänster och upprätthåller skördarna

  Diversifiering har förts fram som en väg mot ett mer hållbart jordbruk med mindre påverkan på miljö och klimat. Mer biologisk mångfald kan vara bra för både skörden och ekosystemtjänster som pollinering, naturliga reglering av skadegörare, näringsomsättning,...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Kommunal mark reas ut

  Nio av de tio kommuner som äger mest jordbruksmark tar mindre betalt än marknadspriset för arrenden. Det visar Dagens Samhälles granskning av hur mycket kommunerna tjänar på sin jordbruksmark. Kommuner och landsting äger jordbruksmark och skog för knappt 20...

  • Skrivet december 25, 2017
  • 0