All posts tagged "Juni 2023"

 • Svårupptäckt korruption vanligast inom kommuner och regioner

  En ny rapport från Statskontoret ger en översiktlig bild av förekomsten av korruption inom kommuner och regioner, riskområden samt befintligt arbete mot korruption inom sektorn. Rapporten lyfter nya riskområden för korruption och framhåller att bilden av korruption...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • InfoPoint i Formens Hus öppnas upp i sommar

  Vardagar under sommaren bemannas en InfoPoint i Formens Hus, och 50-talslägenheterna öppnas upp för besökare. I Formens Hus finns fram till den 11 augusti en InfoPoint, en enklare form av turistbyrå, där besökare vardagar kan få information...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn och unga

  Regeringen har i dag fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga en rad åtgärder i syfte att stärka de brotts­bekämpande myndig­heternas möjlig­heter att förhindra, utreda och lagföra brott som begås av barn...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Särskolan byter namn till Anpassade skolan

  Den 2 juli byter särskolan namn till anpassade skolan, det är nya bestämmelser i skollagen som ska stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Namnbyte och nya bestämmelser De nya bestämmelserna börjar gälla den 2 juli...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Bättre förutsättningar att bekämpa den ekonomiska brottsligheten

  Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning om en översyn av Ekobrotts­myndigheten, syftet är att förbättra förutsätt­ningarna för att bekämpa ekonomisk brottslighet. – Vi lägger nu om rätts­politiken för att trycka tillbaka den grova organise­rade...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Markanvisning ute i Nora vid Storgatan

  Markanvisning ute gällande ett markområde vid Storgatan invid infarten till Nora, i Nora kommun.   Nora kommun erbjuder alla byggherrar som vill vara aktiva i den fortsatta utvecklingen av Nora, att lämna intresseanmälan för markanvisning gällande ett...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Varannan kvinna saknar kunskap om menscykeln

  Kvinnor i Sverige mår, sover, tränar och äter som sämst under menstruationsfasen, men även andra faser i menscykeln påverkar hur de mår och vad de gör. Nära hälften önskar också att de visste mer om hur menscykeln...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • En av tio stillasittande minst nio timmar per dag

  En ny Sifo-undersökning från ViktVäktarna, visar att en av tio svenskar sitter still i nio timmar eller mer under dygnets vakentid. Mest stillasittande är unga, tre gånger fler unga spenderar nio timmar eller mer stillasittande jämfört med...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Andelen svenskar som ger minskar

  Rapporten ”Allmänhetens syn på givande, engagemang och ideella organisationer” visar, att den positiva uppfattningen om ideella organisationer är fortsatt hög men att andelen svenskar som har gett en gåva minskar. De som ger har dock gett större...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Barns ögon extra känsliga

  Barn, ut och lek i det fina vädret men glöm inte att använda solglasögon, det är optikerns råd inför sommarlovet. – Man pratar ofta om vikten av att smörja in sig i solen, men att skydda ögonen...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0