All posts tagged "Klimatanpassning"

 • Stort svenskt bidrag till klimatanpassning

  För att möta den akuta klimatkrisen fördelar Gröna Klimatfonden 755 miljoner dollar till tolv projekt för klimatanpassning, framför allt till Bangladesh, Pakistan och de hårdast drabbade länderna i Afrika söder om Sahara. Projekten stödjer åtgärder mot torka...

  • Posted juli 15, 2023
  • 0
 • Svag styrning av klimatanpassning

  Svag styrning och brist på nationell uppföljning gör att det inte går att bedöma om klimatanpassningsarbetet leder till att sårbarheten för klimatrelaterade risker minskar i Sveriges kommuner. Riksrevisionen lämnar en rad rekommendationer för effektivare statliga insatser på...

  • Posted december 24, 2022
  • 0
 • Expertråd uppmanar regeringen att tänka om kring klimatanpassning

  Klimatanpassning behöver integreras genomgående i det svenska samhället och ses som en bred civilförsvarsfråga. Det är huvudbudskapet när Nationella expertrådet för klimatanpassning lämnar sin första rapport till regeringen. – Det handlar om att ändra hela tänket, säger Umeåprofessorn...

  • Posted februari 13, 2022
  • 0
 • De är bäst på klimatanpassning i Sverige

  Skånska Lomma är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt...

  • Posted juni 13, 2021
  • 0