All posts tagged "Klirr"

  • Mer klirr i hushållskassan i år när räntan sänks

    Ett lägre inflationstryck har fått Riksbanken, att öppna upp för tidigare sänkningar av styrräntan. Länsförsäkringar räknar nu med att den första räntesänkningen sker i maj, och ytterligare fyra sänkningar efter det under året. – Det ser ljusare...

    • Posted februari 13, 2024
    • 0