Mer klirr i hushållskassan i år när räntan sänks

By on 13 februari, 2024
Arkivbild

Ett lägre inflationstryck har fått Riksbanken, att öppna upp för tidigare sänkningar av styrräntan. Länsförsäkringar räknar nu med att den första räntesänkningen sker i maj, och ytterligare fyra sänkningar efter det under året.

– Det ser ljusare ut. När styrräntan börjar sänkas kommer de rörliga bolåneräntorna snabbt följa efter och det kommer ge positivt klirr i kassan för hushåll med bolån, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg som har räknat ut hur mycket lägre kostnaderna blir för den som har rörlig bolåneränta.

Enligt Länsförsäkringars prognos väntas styrräntan och den rörliga bolåneräntan minska i år, och i december månad antas 3-månadersräntan vara runt 3,55 procent. I slutet av 2025 väntas den rörliga boräntan ha sjunkit till cirka 3,25 procent.

– Det är glada nyheter för alla hushåll med rörlig ränta på bolånet, för det innebär flera tusenlappar i lägre räntekostnader. För ett hushåll som har 3 miljoner i rörligt bolån minskar månadskostnaden från dagens 8 400 kronor till ungefär 6 200 kronor i december i år, och 5 700 kronor i december 2025, inklusive ränteavdraget, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Räntekostnaderna för helåret 2024 väntas dock bli ungefär lika stora som ifjol. Men efter sommaren kommer det, bit för bit, bli bättre och många kommer få större marginaler i hushållskalkylen.

– Med lägre räntekostnader och en sjunkande inflation, som inte äter upp hela löneökningen, väntas hushållens köpkraft öka något i år, säger Stefan Westerberg och fortsätter:

– När de månatliga bolånekostnaderna minskar kan det vara klokt att se över sparandet, dels för att bygga upp din ekonomiska buffert som kanske minskat under de senaste 1–2 åren, dels för att säkerställa ditt långsiktiga sparande som tryggar din framtida lön.

Prognos rörlig bolåneränta och kostnad för olika lån

  LF prognos bolåneränta (årsgenomsnitt)* 2 miljoner i rörligt bolån 3 miljoner  i rörligt bolån 5 miljoner i rörligt bolån
2021 1,43 19 962 29 943 49 904
2022 2,20 30 841 46 261 77 102
2023 4,32 60 522 90 783 151 305
2024 4,32 60 492 90 738 151 229
2025 3,31 46 375 69 563 115 938

Anm.: Effektiv ränta, dvs listränta minus rabatt. Prognos för 2024 och 2025.
Anm.: Kostnader avser årstotal, netto inkl. ränteavdrag.

Bunden eller rörlig ränta?

– Just nu är det mer fördelaktigt att inte binda räntan eftersom mycket pekar på att styrräntan och de rörliga bolåneräntorna sänks före sommaren 2024. Välj i första hand rörligt om du har goda marginaler. Men det finns både för- och nackdelar med rörlig och bunden ränta, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

Fördelar med rörlig ränta

  • Om räntan sjunker, sjunker din räntekostnad vilket kan leda till att du får mer kvar i plånboken
  • Den rörliga räntan sett över en längre tid har ofta varit lägre än den bundna räntan
  • Det uppstår ingen ränteskillnadsersättning om du vill lösa hela ditt lån när du har 3-månaders rörlig ränta

Nackdelar med rörlig ränta

  • Dina månadskostnader blir mer oförutsägbara och kan skifta upp och ner
  • Om marknadsräntan går upp går även dina räntekostnader upp och ibland kan det vara snabba svängningar

Fördelar med bunden ränta

  • Du har samma räntekostnad varje månad under hela bindningstiden
  • Du påverkas inte av marknadsräntans svängningar
  • När du har samma räntekostnad varje månad kan det vara lättare att planera sin ekonomi

Nackdelar med bunden ränta

  • De bundna räntorna har sett över en längre tid har ofta varit högre än rörliga räntan
  • Om du vill lösa ditt lån under bindningstiden kan du behöva betala ränteskillnadsersättning

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar

You must be logged in to post a comment Login