All posts tagged "Sänkning"

 • Läget på elmarknaden i oktober

  Priserna sjunker i Örebro kommun, här är läget på elmarknaden i oktober. Lägre priser än förra månaden, ovanligt stor andel vindkraft och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden. Den offentliga debatten om...

  • Posted november 4, 2022
  • 0
 • Nio tips på hur du sänker din elfaktura

  Ett högkostnadsskydd för elpriser har precis presenterats men det står klart att vinterns elpriser ändå kan bli dubbelt så höga som förra vintern, om vi alla tillsammans hjälps åt och minskar vår förbrukning så påverkar det efterfrågan...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Sveriges nya stadsdelar sänker energibehovet

  Sveriges nya stadsdelar sänker energibehovet med 75 procent och förbättrar folkhälsan. ”Om vi bygger nya stadsdelar rätt från början kan vi få en befolkning som mår bättre och är mer engagerade. Dessutom med 75 procent lägre energibehov...

  • Posted oktober 22, 2022
  • 0
 • Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

  Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Örebro, sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Örebro län minskat. I september fortsatte den utvecklingen. Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i...

  • Posted oktober 16, 2022
  • 0
 • Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

  Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. ”Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna....

  • Posted september 23, 2022
  • 0
 • Undvik frysskador om du sänker värmen i huset

  Höga elpriser slår hårt mot många hushåll, men sänk inte värmen i fritidshuset eller villan för mycket utan att vidta rätt åtgärder. Det finns risk för frysskador, det kan bli dyrt och försäkringen gäller inte alltid om...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Sänkningar av EU:s bränsleskatter kan öka Rysslands oljeinkomster

  En sänkning av bensin- och dieselskatter på 0,20 euro per liter inom EU kan öka oljevinsten i Ryssland med mer än 8 miljoner euro per dag under de första ett till tre åren, enligt en modellstudie publicerad...

  • Posted september 18, 2022
  • 0
 • Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner

  Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro, en stor andel av kommunerna i Örebro såg under augusti månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten. Under augusti månad rapporterade Örebro län en...

  • Posted september 16, 2022
  • 0
 • Priserna på bostadsrätter sjunker

  En rad kommuner i Örebro län ser en prisnedgång på bostadsrätter, störst var nedgången i Karlskoga där priserna sjönk med 13 procent. På grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i nio av länets...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Sänk momsen på hållbar mat

  Sänk eller avskaffa momsen på hållbar mat för att öka tempot i den gröna omställningen. Det skulle gynna såväl miljön som konsumenterna och lantbruket på både kort och lång sikt. – Det måste löna sig både att...

  • Posted maj 24, 2022
  • 0