All posts tagged "Kronprogramet"

  • Kommuninvest emitterade ny obligation i kronprogrammet

    Kommuninvest har idag emitterat en ny sjuårig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Tre miljarder SEK emitterades och transaktionen övertecknades 1,7 gånger. Den nya obligationen, K2805, förfaller 2028-05-12. Transaktionen prissattes 5,5 baspunkter över swapräntan och ca 46 baspunkter...

    • Posted mars 25, 2021
    • 0