Kommuninvest emitterade ny obligation i kronprogrammet

By on 25 mars, 2021

Kommuninvest har idag emitterat en ny sjuårig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Tre miljarder SEK emitterades och transaktionen övertecknades 1,7 gånger.

Den nya obligationen, K2805, förfaller 2028-05-12. Transaktionen prissattes 5,5 baspunkter över swapräntan och ca 46 baspunkter över motsvarande statsobligation.

Efter emissionen har det svenska obligationsprogrammet nio utestående obligationer med förfall mellan 2021 och 2028. Den utestående volymen är ca 275 miljarder SEK.

– Vi fortsätter att möta stor efterfrågan på vår upplåning i svenska kronor. Det är inte förvånande med tanke på den ytterligare ränta investerarna erhåller relativt svenska staten. Programmet är en grundpelare för att kunna leverera på vårt uppdrag: kostnadseffektiv finansiering av välfärdsinvesteringar i svensk offentlig sektor, säger Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login