All posts tagged "Kommuninvest"

 • Ökade investeringar och långsamt växande skulder

  Kommuninvest publicerar nu rapporten ”Den kommunala låneskulden 2023”. Detta är den årliga summeringen av hur investeringar, lån och skulder utvecklas i kommunsektorn. Efter att investeringarna minskat under pandemiåren 2020 och 2021 växte den samlade investeringsvolymen i kommunsektorn...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Fortsatt ränteuppgång för kommunsektorn

  ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, den kvartalsvisa rapporten om upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld, är nu uppdaterad med ny data. Rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och affärer som registrerats av kommuner och regioner, samt deras bolag, i skuldförvaltningsverktyget...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Upplåningsprognos för 2023: 130–150 miljarder kronor

  Kommuninvest har fastställt upplåningsprognosen för 2023. Den långfristiga upplåningen (löptider över ett år) förväntas uppgå till 130–150 miljarder kronor. Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att genomföras i Kommuninvests tre strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. Eftersom det...

  • Posted december 14, 2022
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

  Kommuninvest emitterade nu 1 miljard USD (ca 10,4 miljarder SEK) i en ny benchmark-obligation. Detta var den sjätte USD-transaktionen under 2022. Den nya obligationen har förfall 2024-08-07. Den prissattes 20 baspunkter över swapräntan och 35,5 baspunkter över...

  • Posted november 18, 2022
  • 0
 • Räntorna för kommunsektorn fortsätter att stiga

  Den kvartalsvisa rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld, har nu uppdaterats med nya data för tredje kvartalet 2022. Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och affärer som registrerats...

  • Posted november 3, 2022
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny benchmark-obligation

  Kommuninvest lånade igår upp 1 miljard USD (ca 11,1 miljarder SEK) i en ny benchmark-obligation med förfall 2025-10-22. Detta var den femte USD-transaktionen för året. Orderboken omfattade 61 investerare och bud på över 2,4 miljarder USD. Obligationen...

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0
 • Uppdaterad upplåningsprognos för 2022: 150 miljarder kronor

  Kommuninvest upplåningsprognos för 2022 har uppdaterats. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till cirka 150 miljarder kronor. Den ursprungliga prognosen för året var 115-135 miljarder kronor. I april reviderades prognosen till 125-145 miljarder...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Kommuninvest lånar upp 3 miljarder kronor i ny obligation

  Kommuninvest lånade i går upp 3 miljarder kronor i en ny obligation, med förfall 2029-03-12, under det svenska obligationsprogrammet. Den nya obligationen betecknas K2903 och kommer att fogas in i kalendern för de ordinarie auktionerna i programmet....

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn

  Kommuninvest publicerar idag en ny rapport: ”Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn”. Syftet med handboken är att med hjälp av data, analys och exempel försöka bistå kommuner och regioner i de bedömningar som behöver göras för att driva...

  • Posted september 27, 2022
  • 0