Alla inlägg taggade "Kommuninvest"

 • Nytt projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I ett nystartat projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0
 • Kommuninvest vinner Miljömålspriset 2021

  Kommuninvest vinner Miljömålspriset 2021 inom kategorin ”Mod och tempo”. Detta meddelades på torsdagsförmiddagen vid en prisceremoni under Miljömålsdagarna. Priset delas ut av Naturvårdsverket. Syftet är att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att...

  • Skrivet maj 7, 2021
  • 0
 • Kommuninvest lanserar Lån för Social Hållbarhet

  Efter en framgångsrik pilotfas på ca ett halvår lanserar Kommuninvest nu Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar. Den nya låneprodukten är fr o m idag tillgänglig för 292 kommuner och regioner över hela landet. Detta är...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska CO2-utsläppen

  Kommuninvest publicerar idag sin årliga Green Bonds Impact Report, December 2020. Rapporten visar att CO2-effekterna är starka. De 416 gröna investeringsprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer bidrar sammantaget till ca 643 000 ton i undvikta eller...

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterade ny obligation i kronprogrammet

  Kommuninvest har idag emitterat en ny sjuårig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Tre miljarder SEK emitterades och transaktionen övertecknades 1,7 gånger. Den nya obligationen, K2805, förfaller 2028-05-12. Transaktionen prissattes 5,5 baspunkter över swapräntan och ca 46 baspunkter...

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 7-årig SEK-obligation

  Kommuninvest planerar att inom kort, givet marknadsförutsättningarna, emittera en 7-årig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Första möjliga emissionsdag är 24 mars. Obligationen kommer att benämnas K2805 och ha förfall 2028-05-12. Ambitionen är att uppnå benchmarkstatus, motsvarande 3...

  • Skrivet mars 17, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny grön obligation

  Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD, motsvarande ca 8,4 miljarder SEK, i en ny grön obligation med förfall 2024-06-19. Efter denna gröna transaktion, som var den 12:e i ordningen, har Kommuninvest sammanlagt ca 51 miljarder SEK utestående...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Lägre räntor när kommunsektorn lånar

  Kommuninvest publicerar idag årets första upplaga av den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”. Detta är en rapport som uppdateras kvartalsvis. Den ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. De nya data som nu presenteras...

  • Skrivet januari 29, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 7 miljarder kr i ny grön obligation

  Kommuninvest emitterade idag 7 miljarder kr i en ny grön obligation. Den emitterades i SEK och förfaller 2027-11-26. Detta var den 11:e gröna transaktionen och den största i SEK. Endast svenska staten, bland emittenter i offentlig sektor,...

  • Skrivet november 28, 2020
  • 0
 • Kommunsektorns låneskuld fortsätter att växa

  Kommuninvest publicerar idag rapporten ”Den kommunala låneskulden 2020”. Detta är den årligt återkommande uppdateringen om hur investeringar, lån och skuldsättning utvecklas för Sveriges kommuner och regioner. Kommunsektorns samlade investeringar uppgick 2019 till 193 miljarder kr. Det var...

  • Skrivet oktober 14, 2020
  • 0