Alla inlägg taggade "Kommuninvest"

 • Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

  Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 10,2 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 2024-01-16. Detta var den fjärde USD-transaktionen för året. Intresset för transaktionen var stort. 55 investerare, med bud på totalt över 2,0...

  • Skrivet juni 26, 2022
  • 0
 • Universitetet och Kommuninvest förlänger sitt avtal

  Nu är det underskrivet – avtalet om fem år till av samverkan mellan Örebro universitet och Kommuninvest. – Det är extra roligt att Örebro universitet är ett nav för utvecklingen av ekonomisk forskning och kunskap för hela...

  • Skrivet juni 10, 2022
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny benchmark-obligation

  Kommuninvest lånade idag upp 1,25 miljarder USD (ca 12,3 miljarder SEK) i en ny benchmark-obligation. Detta var den tredje USD-transaktionen för året. Intresset för den nya obligationen, som har förfall 2024-07-03, var stort. Orderboken omfattade fler än...

  • Skrivet juni 8, 2022
  • 0
 • Höjda räntor för kommunsektorn

  Den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld, har nu uppdaterats med ny data för första kvartalet 2022. Rapporten är byggd på Kommuninvests utlåning och den information som...

  • Skrivet april 30, 2022
  • 0
 • Reviderad upplåningsprognos för 2022

  Kommuninvest har uppdaterat upplåningsprognosen för 2022. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till 125-145 miljarder kronor. Den ursprungliga prognosen för året uppgick till 115-135 miljarder kronor. Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras...

  • Skrivet april 8, 2022
  • 0
 • Kommuninvest lånar upp 500 miljoner euro i ny grön obligation

  Kommuninvest lånade idag upp 500 miljoner euro (ca 5,2 miljarder svenska kronor) i en ny grön obligation med förfall 2029-09-01. Det var den 15:e gröna transaktionen så långt. Detta är den första obligation som emitterats i euro...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i sin första obligation med SOFR som referens

  Kommuninvest lånade nu upp 1 miljard USD (ca 9,3 miljarder SEK) i en ny obligation, som förfaller 2024-05-08, under USD-benchmarkprogrammet. Investerarintresset var stort. Orderboken omfattade fler än 38 investerare, med bud på totalt över 1,5 miljarder USD....

  • Skrivet februari 4, 2022
  • 0
 • Stigande räntor för kommunsektorn på ny upplåning

  Den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som uppdateras kvartalsvis, ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Rapporten har nu uppdaterats med ny data för fjärde kvartalet 2021. Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och...

  • Skrivet januari 26, 2022
  • 0
 • Upplåningsprognos för 2022: 115–135 miljarder kr

  Kommuninvest har fastställt sin upplåningsprognos för 2022. Den långfristiga upplåningen (löptider över ett år) förväntas uppgå till 115–135 miljarder kr. Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. Avsikten är...

  • Skrivet december 16, 2021
  • 0
 • Kommuninvest lämnar Uridashi-marknaden

  Kommuninvest har beslutat att inte längre emittera obligationer i den japanska Uridashi-marknaden. Beslutet är en del i ett kontinuerligt arbete för att optimera upplåningsstrategin. Kommuninvest har länge haft nytta av de specifika möjligheter som Uridashi erbjuder. Men...

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0