Alla inlägg taggade "Kommuninvest"

 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny obligation

  I den fjärde emissionen för året under USD-benchmarkprogrammet lånade Kommuninvest idag upp 1 miljard USD (ca 8,6 miljarder SEK) i en ny 4-årig obligation. Investerarintresset för obligationen, som förfaller 2025-09-15, var starkt. Orderboken uppgick till över 2,1...

  • Skrivet september 9, 2021
  • 0
 • Att beskatta välfärdsinvesteringar är orimligt

  Regeringen har idag klargjort att man, trots bred och skarp kritik från kommunsektorn, avser att gå vidare med ett i princip oförändrat förslag om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Om förslaget beslutas och...

  • Skrivet september 4, 2021
  • 0
 • Låga lånekostnader för kommunsektorn

  Kommuninvests kvartalsvisa rapport ”Kommunsektorns skuldförvaltning” ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Idag presenteras ett uppdaterat datamaterial för andra kvartalet 2021. Rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och de uppgifter som kommuner, kommunala bolag...

  • Skrivet augusti 26, 2021
  • 0
 • Kommuninvests gröna obligationsprogram får godkänt i extern granskning

  Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer går varje år igenom en extern granskning. Syftet är att kontinuerligt verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av dessa obligationer. Årets granskningsrapport, från Kommuninvests externrevisor KPMG, finns nu tillgänglig....

  • Skrivet augusti 16, 2021
  • 0
 • Mer forskning krävs om kommunsektorns utmaningar

  Kommuninvests forskningsberedning publicerar nu en ny rapport: ”Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses”. I en analytisk ’reality check’ görs en genomgång av de problem och möjligheter som kommuner och regioner står inför på lite längre sikt....

  • Skrivet juni 21, 2021
  • 0
 • Reviderad upplåningsprognos för 2021

  Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2021. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till 120-130 miljarder kr. Den ursprungliga prognosen för året låg på 120-140 miljarder kr. Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att...

  • Skrivet juni 18, 2021
  • 0
 • Kommuninvest uppdaterar sitt gröna ramverk

  Kommuninvest har uppdaterat sitt Ramverk för Gröna Obligationer. Den förra uppdateringen skedde i januari 2018. De viktigaste ändringarna i den uppdaterade versionen gäller kategorin Gröna byggnader. Det görs en ny referens till Boverkets reviderade byggregler, BBR 29,...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • Kommuninvest tar in 1 miljard USD i ny obligation

  Kommuninvest emitterade nu 1 miljard USD (ca 8,3 miljarder SEK) i en ny obligation. Detta var den tredje emissionen för året under USD-benchmarkprogrammet. Den nya obligationen, som förfaller 2023-09-15, hade en orderbok på 1,4 miljarder USD och...

  • Skrivet maj 20, 2021
  • 0
 • Nytt projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I ett nystartat projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0
 • Kommuninvest vinner Miljömålspriset 2021

  Kommuninvest vinner Miljömålspriset 2021 inom kategorin ”Mod och tempo”. Detta meddelades på torsdagsförmiddagen vid en prisceremoni under Miljömålsdagarna. Priset delas ut av Naturvårdsverket. Syftet är att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att...

  • Skrivet maj 7, 2021
  • 0