Upplåningsprognos för 2023: 130–150 miljarder kronor

By on 14 december, 2022
Arkivbild

Kommuninvest har fastställt upplåningsprognosen för 2023. Den långfristiga upplåningen (löptider över ett år) förväntas uppgå till 130–150 miljarder kronor.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att genomföras i Kommuninvests tre strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. Eftersom det finns utestående obligationer som förfaller under 2023 kommer potentialen för att emittera gröna obligationer att vara stor.

– De flesta kommuner och regioner möter nu tuffare ekonomiska villkor i sin investeringsplanering. Därför förväntar vi oss att utlåningen växer i relativt långsam takt. På grund av den geopolitiska utvecklingen och fortsatt volatilitet i marknaden är osäkerheten i prognosen större än vanligt, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login