Alla inlägg taggade "Obligationer"

 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny obligation

  I den fjärde emissionen för året under USD-benchmarkprogrammet lånade Kommuninvest idag upp 1 miljard USD (ca 8,6 miljarder SEK) i en ny 4-årig obligation. Investerarintresset för obligationen, som förfaller 2025-09-15, var starkt. Orderboken uppgick till över 2,1...

  • Skrivet september 9, 2021
  • 0
 • Svensk tjänstepension investeras i hållbar utveckling

  Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kan 1,5 miljarder i privata medel investeras i en obligation med fokus på hälsa och social utveckling. Pengarna lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer av tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • Kommuninvest tar in 1 miljard USD i ny obligation

  Kommuninvest emitterade nu 1 miljard USD (ca 8,3 miljarder SEK) i en ny obligation. Detta var den tredje emissionen för året under USD-benchmarkprogrammet. Den nya obligationen, som förfaller 2023-09-15, hade en orderbok på 1,4 miljarder USD och...

  • Skrivet maj 20, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny benchmark-obligation

  Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 8,5 miljarder SEK) i en ny obligation under USD-benchmarkprogrammet. Obligationen förfaller 2024-11-29. Investerarintresset var stort. Orderboken omfattade 52 investerare. Obligationen prissattes 0 baspunkter över swapräntan och 26 baspunkter över motsvarande...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterade ny obligation i kronprogrammet

  Kommuninvest har idag emitterat en ny sjuårig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Tre miljarder SEK emitterades och transaktionen övertecknades 1,7 gånger. Den nya obligationen, K2805, förfaller 2028-05-12. Transaktionen prissattes 5,5 baspunkter över swapräntan och ca 46 baspunkter...

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 7-årig SEK-obligation

  Kommuninvest planerar att inom kort, givet marknadsförutsättningarna, emittera en 7-årig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Första möjliga emissionsdag är 24 mars. Obligationen kommer att benämnas K2805 och ha förfall 2028-05-12. Ambitionen är att uppnå benchmarkstatus, motsvarande 3...

  • Skrivet mars 17, 2021
  • 0
 • Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder i ny USD-obligation

  Kommuninvest genomförde idag sin femte emission för året under USD-benchmarkprogrammet. 1,25 miljarder USD emitterades i en ny obligation med förfall 2023-08-09. Därmed har Kommuninvest hittills i år emitterat totalt 6 miljarder USD under detta program. Sedan slutet...

  • Skrivet november 25, 2020
  • 0
 • Kommuninvest lånar 1.25 miljarder USD i positiv benchmark-emission

  Kommuninvest genomförde idag sin tredje emission för året under USD-benchmarkprogrammet. Denna gång emitterades 1,25 miljard USD, motsvarande ca 10,8 miljarder SEK, i en ny obligation med förfall 1 december 2022. Transaktionen blev framgångsrik, med en överteckning på...

  • Skrivet augusti 15, 2020
  • 0
 • Introduktion till gröna obligationer

  Gröna obligationer är väldigt mycket på tapeten just nu, och det är en del av räntemarknaden som har vuxit explosionsartat de senaste åren. Det finns många drivkrafter, men den kanske största är att det allt fler som...

  • Skrivet juli 24, 2019
  • 0
 • Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

  Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att det utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies. Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH. Det förväntade...

  • Skrivet oktober 11, 2018
  • 0