Svensk tjänstepension investeras i hållbar utveckling

By on 17 juni, 2021
Foto: responsAbility

Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kan 1,5 miljarder i privata medel investeras i en obligation med fokus på hälsa och social utveckling. Pengarna lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer av tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget Afa försäkring. Danske Bank, fondförvaltaren responsAbility och Sida har samarbetat för att göra detta möjligt. Det är första gången som Sida utfärdar en garanti till en hållbarhetsobligation med privata investerare. Målet är förbättrad hälsa, en viktig grundsten för att människor ska ta sig ur fattigdom.

Det första lånet från hållbarhetsfonden Financing For Healthier Lives gick till att finansiera medicinsk utrustning vid en utbyggnad av ett sjukhus i Vietnam.

Två miljarder människor saknar i dag formella finansiella tjänster som sparande och mindre lån. Det försämrar deras möjligheter att utveckla ett hållbart jordbruk, köpa vattenfilter, installera solpaneler, köpa produkter kopplade till förbättrad hälsa, eller kunna betala för ett besök på sjukhus.

– Hållbarhetsobligationen tar ett helhetsgrepp på hälsa och tillåter investeringar i sektorer som bedöms bidra till förbättrad hälsa för människor i fattigdom. Genom att investera i infrastruktur, jordbruk och energi är målet att bidra till förutsättningar för människor att leva hälsosamma liv och att undvika att bli sjuka, säger Anna Rosendahl, chef för enheten för global social utveckling på Sida.

Sida tecknar ett garantiavtal med Financing For Healthier Lives som skapats av den schweiziska fondförvaltaren responsAbility, som i sin tur tecknar avtal med investerarna och de slutliga låntagarna – en brygga mellan det institutionella kapitalet och företagen. Danske Bank ligger bakom utformningen av upplägget så att det blir intressant för investerare. Tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget Afa försäkring investerar i obligationen och kapitalet lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer som betalar ränta på lånet samt återbetalar när lånetiden löpt ut. Utan garantin hade investerarna inte kunnat genomföra denna investering.

– Genom att använda ungefär 60 miljoner från biståndsmedel kan 1,5 miljarder från privata medel investeras i linje med Globala målen för hållbar utveckling, med fokus på hälsa och social utveckling. Detta ger en god utväxling för varje biståndskrona. Vi visar också marknaden att den denna typ av investering är både möjlig och intressant. På längre sikt hoppas vi att marknadens aktörer kan göra direktinvestera utan ett garantiavtal, säger Kalle Hellman, samordnare på garantienheten på Sida.

Institutionellt kapital, som exempelvis tjänstepensions- och försäkringsbolag, har krav på en trygg och säker men ändå marknadsmässig avkastning. Sidagarantin sänker risken så att det institutionella kapitalet får investera i denna hållbarhetsobligation. Hållbarhetsobligationen kategoriseras som en Social Obligation på internationella kapitalmarknaden.

God hälsa viktigt för att ta sig ur fattigdom

  • En förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom är att man är frisk och kan leva ett hälsosamt liv.
  • God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
  • Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.
  • Lokalt utformade angreppssätt tar hänsyn till lokala villkor och leder ofta till att hälso- och sjukvård av högre kvalitet når de mest utsatta.

Garantier mobiliserar kapital för att minska fattigdomen

  • En garanti är ett finansiellt instrument som på många sätt liknar en försäkring.
  • Den försäkrade banken eller annan investerare får mot en kostnad tillbaka en del av sin förlust om lån inte återbetalas.
  • När Sida delar risk med långivarna vågar de använda sina pengar för att finansiera eller investera i projekt eller företag vars verksamhet gynnar hållbar utveckling.
  • Sidas garantiinstrument mobiliserar därför kapital utöver biståndet för utvecklingsprojekt som bidrar till att minska fattigdomen.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login