All posts tagged "Financing For Healthier Lives"

  • Svensk tjänstepension investeras i hållbar utveckling

    Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kan 1,5 miljarder i privata medel investeras i en obligation med fokus på hälsa och social utveckling. Pengarna lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer av tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget...

    • Posted juni 17, 2021
    • 0