Kommuninvest lämnar Uridashi-marknaden

By on 25 november, 2021
Arkivbild

Kommuninvest har beslutat att inte längre emittera obligationer i den japanska Uridashi-marknaden. Beslutet är en del i ett kontinuerligt arbete för att optimera upplåningsstrategin.

Kommuninvest har länge haft nytta av de specifika möjligheter som Uridashi erbjuder. Men givet hur de finansiella marknaderna utvecklats finns det nu tydliga fördelar med att i stället koncentrera upplåningen till de strategiska marknaderna SEK, USD och EUR.

Vid utgången av 2020 stod Uridashi för 2 procent av Kommuninvests upplåningsportfölj.

Kommuninvests affärer i Uridashi förväntas förfalla inom en snar framtid.

– Vårt uppdrag är att säkra stabil och kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den svenska kommunsektorn. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att förbättra vår upplåningsstrategi. Utfasningen av Uridashi är ett logiskt steg i den riktningen, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login