All posts tagged "Uridashi-marknaden"

  • Kommuninvest lämnar Uridashi-marknaden

    Kommuninvest har beslutat att inte längre emittera obligationer i den japanska Uridashi-marknaden. Beslutet är en del i ett kontinuerligt arbete för att optimera upplåningsstrategin. Kommuninvest har länge haft nytta av de specifika möjligheter som Uridashi erbjuder. Men...

    • Posted november 25, 2021
    • 0