Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

By on 26 juni, 2022

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 10,2 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 2024-01-16. Detta var den fjärde USD-transaktionen för året.

Intresset för transaktionen var stort. 55 investerare, med bud på totalt över 2,0 miljarder USD, fanns med i orderboken. Obligationen prissattes 11 baspunkter över swapräntan och 26,1 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. För Kommuninvest är prisnivåerna nu lägre i USD-marknaden än i SEK-marknaden.

– Våra USD-transaktioner har så långt i år varit framgångsrika. Den här var inget undantag. Med en stor och diversifierad orderbok blev utfallet mycket positivt. USD-marknaden spelar en viktig roll i vårt arbete med att säkra kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den svenska kommunsektorn, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login