All posts tagged "Kvinnliga Företagare"

  • Socialförsäkringen stöttar inte kvinnliga företagare

    De försäkringar som finns för företagare idag är inte tillräckliga, och de som drabbas hårdast är ofta kvinnor. Nuvarande socialförsäkringar är anpassade till anställda, vilket gör att många kvinnor drar sig för att starta eget. – Socialförsäkringen...

    • Posted maj 7, 2019
    • 0