Socialförsäkringen stöttar inte kvinnliga företagare

By on 7 maj, 2019

De försäkringar som finns för företagare idag är inte tillräckliga, och de som drabbas hårdast är ofta kvinnor. Nuvarande socialförsäkringar är anpassade till anställda, vilket gör att många kvinnor drar sig för att starta eget.

– Socialförsäkringen har inte hängt med samhällsutvecklingen. Den måste anpassas till dagens arbetsmarknad för att fler ska känna sig trygga, säger Maria Boborg-Trane, tidigare förbundssekreterare och socialförsäkringsansvarig i Småföretagarnas Riksförbund.

Maria Boborg-Trane är journalist inom arbetsmarknad och näringsliv. Hon startade sitt företag MBT Media 1996, och blev snabbt uppslukad av arbetet. I samband med sin egen företagsstart började hon också föreläsa om hur det sociala skyddsnätet förändras när man går från anställning till eget företagande, och hon blev också förbundssekreterare och socialförsäkringsansvarig i Småföretagarnas Riksförbund. Sveriges omfattande socialförsäkringssystem är i första hand utformat för anställda, snarare än för företagare – vilket kan resultera i att människor drar sig för att starta eget. Eftersom det i större utsträckning är kvinnor som använder socialfärskringen är det också färre kvinnor som vågar satsa på sin egen verksamhet fullt ut.

– Socialförsäkringen är viktig för alla, såväl anställda som företagare, men är idag anpassad efter anställda. Trygghetsfrågorna är också oftast allra viktigast för kvinnor, bland annat eftersom de fortfarande tar det största ansvaret i hemmet. Utan tryggheten att kunna vara föräldraledig, ta hand om sjukt barn eller själv bli sjuk vågar inte alla som kanske vill bli egenföretagare, säger Maria Boborg-Trane.

Trygghetspaket som komplement
Som egenföretagare måste du i de flesta fall skaffa dig trygghet i form av försäkringar på egen hand, medan anställda får gruppförsäkringar via sin arbetsgivare. Om du är egenföretagare och blir sjuk, är med om en olycka, ska vara föräldraledig eller behöver vabba och saknar försäkring kan det därmed drabba din verksamhet hårt. För att få fler att våga satsa på sin verksamhet och samtidigt känna sig trygga erbjuder Småföretagarna ett Trygghetspaket.

– Våra beslutsfattare måste börja diskutera orättvisan i socialförsäkringen mer, där Småföretagarna har en viktig roll med att informera. Fram tills att vi har en mer rättvis socialförsäkring är dock Trygghetspaketet ett bra komplement, avslutar Maria Boborg-Trane.

Mer om Trygghetspaketet
Trygghetspaketet är ett försäkringspaket som ger dig ett viktigt grundskydd, både som privatperson och företagare. I paketet ingår bland annat en privatvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login