All posts tagged "Socialförsäkringen"

 • Förändringar i socialförsäkringen vid årsskiftet

  Vid årsskiftet 23/24 träder tre lagändringar i kraft som påverkar socialförsäkringen där det tillfälliga tilläggsbidraget förlängs, covidundantaget upphör och bestämmelserna om utbetalningsmyndighetens transaktionskonto träder i kraft. Den höjning av prisbasbeloppet som sker vid årsskiftet påverkar flera ersättningar...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Inflation höjer utgifter för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli högre från och med 2024. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • Hög inflationstakt försvagar socialförsäkringen

  Flera av ersättningarna från socialförsäkringen har ett inbyggt skydd mot inflation, men eftersom uppräkningen av beloppen sker med eftersläpning försvagas skyddet med dagens höga inflationstakt. Det påverkar främst mottagare av ersättningar från socialförsäkringen som har mindre ekonomiska...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet

  Från och med 1 januari 2023 träder nya lagar i kraft som rör socialförsäkringen. Här finns en sammanställning av de nya lagarna samt de förlängda undantagsbestämmelser som infördes med anledning av pandemin. Fortsatt sjukpenning i väntan på...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Försäkringskassans verksamhet måste fungera i krig och kris

  Socialförsäkringen har stor betydelse för vår trygghet och välfärd. Försäkringskassans verksamhet måste därför fungera även i allvarliga krislägen, både vid fredstida kriser såsom pandemier och vid angrepp från främmande makt. Utifrån erfarenheterna från pandemin och med beaktande...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 2021

  Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn),...

  • Posted juni 28, 2022
  • 0
 • Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Många barn som haft vårdbidrag får fortsatt stöd från socialförsäkringen som vuxna

  En ny analys från Försäkringskassan visar att fyra av tio barn med funktionsnedsättning, vars föräldrar fått vårdbidrag, istället får aktivitets eller sjukersättning efter att de fyllt 19 år. Det är färre kvinnor än män som har något...

  • Posted november 21, 2020
  • 0
 • Socialförsäkringen stöttar inte kvinnliga företagare

  De försäkringar som finns för företagare idag är inte tillräckliga, och de som drabbas hårdast är ofta kvinnor. Nuvarande socialförsäkringar är anpassade till anställda, vilket gör att många kvinnor drar sig för att starta eget. – Socialförsäkringen...

  • Posted maj 7, 2019
  • 0
 • Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

  Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår. Funktionsrätt Sverige har...

  • Posted september 17, 2017
  • 0