All posts tagged "Socialförsäkringen"

 • Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet

  Från och med 1 januari 2023 träder nya lagar i kraft som rör socialförsäkringen. Här finns en sammanställning av de nya lagarna samt de förlängda undantagsbestämmelser som infördes med anledning av pandemin. Fortsatt sjukpenning i väntan på...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Försäkringskassans verksamhet måste fungera i krig och kris

  Socialförsäkringen har stor betydelse för vår trygghet och välfärd. Försäkringskassans verksamhet måste därför fungera även i allvarliga krislägen, både vid fredstida kriser såsom pandemier och vid angrepp från främmande makt. Utifrån erfarenheterna från pandemin och med beaktande...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 2021

  Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn),...

  • Posted juni 28, 2022
  • 0
 • Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Många barn som haft vårdbidrag får fortsatt stöd från socialförsäkringen som vuxna

  En ny analys från Försäkringskassan visar att fyra av tio barn med funktionsnedsättning, vars föräldrar fått vårdbidrag, istället får aktivitets eller sjukersättning efter att de fyllt 19 år. Det är färre kvinnor än män som har något...

  • Posted november 21, 2020
  • 0
 • Socialförsäkringen stöttar inte kvinnliga företagare

  De försäkringar som finns för företagare idag är inte tillräckliga, och de som drabbas hårdast är ofta kvinnor. Nuvarande socialförsäkringar är anpassade till anställda, vilket gör att många kvinnor drar sig för att starta eget. – Socialförsäkringen...

  • Posted maj 7, 2019
  • 0
 • Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

  Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår. Funktionsrätt Sverige har...

  • Posted september 17, 2017
  • 0
 • Regeländringar den 1 januari 2017

  I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat avskaffas jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar. Aktuella förändringar: Barnbidraget: flerbarnstillägget för det tredje barnet höjs med 126...

  • Posted december 30, 2016
  • 0