Hög inflationstakt försvagar socialförsäkringen

By on 8 februari, 2023
Arkivbild

Flera av ersättningarna från socialförsäkringen har ett inbyggt skydd mot inflation, men eftersom uppräkningen av beloppen sker med eftersläpning försvagas skyddet med dagens höga inflationstakt.

Det påverkar främst mottagare av ersättningar från socialförsäkringen som har mindre ekonomiska marginaler, hög försörjningsbörda och små möjligheter att påverka sin inkomst. Det visar en ny analys som Försäkringskassan släpper idag.

Den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid situationer då det inte är möjligt att försörja sig genom eget arbete och utjämna ekonomiska villkor mellan grupper. Ungefär hälften av ersättningarna i socialförsäkringen är i någon mån kopplade till prisbasbeloppet vilket räknas upp med inflationen.

Hur mycket olika ersättningar är skyddade mot inflation avgörs av hur kopplingen till prisbasbeloppet ser ut för olika ersättningar – men även en stark koppling kompenserar inte fullt ut för kraftigt stigande konsumentpriser.

– Konstruktionen är sådan att uppräkningen sker en gång om året, i januari, och beräknas då utifrån konsumentprisindex för juni året innan. Det innebär att prisbasbeloppets reala värde förändras under 18 månader, först under de 6 månader innan det börjar gälla och sedan under de 12 månader som det gäller. Så uppräkningen av ersättningar har svårt att hänga med i den snabba prisutvecklingen i samhället som vi ser idag, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, och en av rapportens författare.

Koppling till prisbasbelopp avgör inbyggt skydd mot inflation

Flera ersättningar från socialförsäkringen, till exempel garantiersättningen i aktivitetsersättning och sjukersättning samt omvårdnadsbidrag, är helt kopplade till prisbasbeloppet vilket gör att de räknas upp vid inflation.

Andra ersättningar, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (vab), är delvis kopplade till prisbasbeloppet. Dessa ersättningars tak, eller maximala ersättning, följer prisbasbeloppet – vilket betyder att personer med inkomster över genomsnittet kan få mer i ersättning då prisbasbeloppet räknas upp.

Ytterligare andra ersättningar saknar helt koppling till prisbasbeloppet, till exempel barnbidrag eller föräldrapenning på grundnivå. Här fastställs istället nivåerna genom beslut i riksdagen.

….

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet är ett belopp som används för att beräkna vissa ersättningar i socialförsäkringen. Beloppet beräknas årligen utifrån förändringar i konsumentprisindex och gäller för ett helt kalenderår.

KPI

I Sverige är ett vanligt sätt att mäta inflation att använda Konsumentprisindex (KPI). KPI är ett index som visar hur mycket prisnivån stigit sedan ett givet basår och beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån (SCB).

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Försäkringskassan
Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

You must be logged in to post a comment Login