All posts tagged "Försvagning"

 • Hög inflation fortsätter prägla svensk ekonomi

  Konjunkturläget försvagas och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023. Den höga inflationen och högre räntor tillsammans med en vikande omvärldsefterfrågan, är de främsta skälen till att konjunkturen viker. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Hög inflationstakt försvagar socialförsäkringen

  Flera av ersättningarna från socialförsäkringen har ett inbyggt skydd mot inflation, men eftersom uppräkningen av beloppen sker med eftersläpning försvagas skyddet med dagens höga inflationstakt. Det påverkar främst mottagare av ersättningar från socialförsäkringen som har mindre ekonomiska...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Svagare konjunktur enligt bankcheferna

  En majoritet av Sveriges bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas under 2019, det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Två av tre bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt....

  • Posted januari 8, 2019
  • 0
 • Politikernas makt försvagades till förmån för juristerna

  Två olika skolor med helt olika politiska system har utvecklats efter franska och amerikanska revolutionen  Två olika doktriner om bland annat statsskickets beslutsfattandeprocesser och således maktdelning har utvecklats varav vi anammat en som länge gällt i Sverige där man...

  • Posted september 18, 2018
  • 0
 • Regionalt – En gradindelning skulle försvaga arbetet mot sexköp

  Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället bör man se till att fler döms till fängelse genom att minimistraffet höjs. Det slår...

  • Posted oktober 25, 2016
  • 0