All posts tagged "Försäkringskassan"

 • Föräldrapar som vabbar mycket delar mer jämnt

  Kvinnor tar ett större ansvar för att vårda sjuka barn men ju fler dagar föräldrar vabbar, desto mer delar de på ansvaret. Det visar en ny analys från Försäkringskassan. Av de föräldrapar som vabbade under 2021 var...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Här är ohälsotalet lägst i Örebro län

  Under många år har antalet försäkringsersatta frånvarodagar minskat i Sverige, det visar en sammanställning av statistik från Försäkringskassan som hygien- och hälsobolaget Essity har gjort. I Örebro län var det Örebro kommun som hade minst ersatta sjukdagar...

  • Posted mars 16, 2024
  • 0
 • Så vabbades det i Örebro län

  Under 2023 minskade antalet vabdagar i Örebro län med 4 procent jämfört med tidigare år, totalt stannade länsborna hemma 259 453 dagar med sjuka barn. I riket som helhet minskade antalet vabdagar med knappt sju procent. –...

  • Posted januari 12, 2024
  • 0
 • Förändringar i socialförsäkringen vid årsskiftet

  Vid årsskiftet 23/24 träder tre lagändringar i kraft som påverkar socialförsäkringen där det tillfälliga tilläggsbidraget förlängs, covidundantaget upphör och bestämmelserna om utbetalningsmyndighetens transaktionskonto träder i kraft. Den höjning av prisbasbeloppet som sker vid årsskiftet påverkar flera ersättningar...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress

  Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Innan millennieskiftet var sjukskrivning på grund av...

  • Posted oktober 17, 2023
  • 0
 • Var tredje chef vabbar inte

  Var tredje chef vabbar inte, varför ni ska ta det på allvar. En färsk rapport från Försäkringskassan avslöjar en oroande klyfta i användningen av vård av barn (VAB), bland kvinnliga chefer jämfört med andra yrkesgrupper. Enligt rapporten utnyttjar...

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg

  Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan, nu har man slutit en överenskommelse gällande digital överföring av läkarintyg. I överenskommelsen avsätter regeringen totalt 48 miljoner kronor de tre närmaste åren för...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Vabbandet skiljer sig mellan olika yrken

  Andelen som vabbar är högst för hantverksyrken inom bygg och tillverkning och lägst bland chefer. Inom samtliga yrkesgrupper vabbar kvinnor oftare och tar ut fler dagar än män – skillnaden varierar mellan olika yrkesgrupper, visar en ny...

  • Posted september 5, 2023
  • 0
 • Barnhushållens inkomster minskar

  Barnhushållens inkomster minskar och fler lever med låg inkomststandard, under 2022 minskar hushållens inkomster för första gången sedan slutet på 1990-talet. Minskningen beror främst på inflationen. Andelen hushåll med låg inkomst beräknas öka, fler hushåll har alltså...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • 98 procent har redan fått sitt elstöd

  Försäkringskassans utbetalningar av elstödet har gått snabbare än planerat. I dag, den 2 juni 2023, är redan drygt 98 procent av elstödet utbetalat, 6,8 av 6,9 miljarder kronor. Nästan alla 4,7 miljoner hushåll som har rätt till...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0