Alla inlägg taggade "Försäkringskassan"

 • Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 2021

  Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn),...

  • Skrivet juni 28, 2022
  • 0
 • Barnhushållens ekonomi: fattigdom minskar men klyftorna ökar

  Allt färre av barnhushållen i Sverige har inte råd med baskonsumtion, till exempel hyra, mat och lokala resor. Samtidigt ökar klyftorna i stort. Överrepresenterade bland de mest ekonomiskt utsatta är ensamstående föräldrar, framför allt kvinnor, samt utrikesfödda....

  • Skrivet juni 20, 2022
  • 0
 • Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer

  En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och...

  • Skrivet maj 27, 2022
  • 0
 • Fler får assistansersättning efter lagändringar

  Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan...

  • Skrivet maj 20, 2022
  • 0
 • Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos...

  • Skrivet april 27, 2022
  • 0
 • Ojämlika ersättningar till gravida kan påverka ekonomin

  Sju av tio gravida ansöker om någon typ av ersättning från socialförsäkringen under graviditeten. I en ny studie konstaterar Försäkringskassan att graviditetspenning och sjukpenning i många fall används på likartade sätt men att ersättningen för graviditetspenning är...

  • Skrivet april 20, 2022
  • 0
 • Liten ökning av andelen föräldrar som delar jämställt på föräldrapenningen

  Det jämställda uttaget av föräldrapenning ökar, men sedan förra året är ökningen marginell. 19,4 procent av alla föräldrar har delat jämställt på föräldrapenningen när barn födda 2019 fyllt två år, motsvarande siffra för barn födda 2018 är...

  • Skrivet februari 22, 2022
  • 0
 • Kvinnor i samkönade föräldrapar delar mer jämställt på föräldrapenningen

  Kvinnor som har barn med en annan kvinna delar mer jämställt på föräldrapenningen än kvinnor som har barn med en man. Oavsett utbildningsnivå delar samkönade kvinnliga föräldrar oftare jämställt. Det visar en ny kort analys som Försäkringskassan...

  • Skrivet december 28, 2021
  • 0
 • Så delade föräldrar på vabben under pandemin

  Idag på fars dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av vab, siffrorna visar att det inte skett någon tillbakagång i jämställdheten mellan hur kvinnor och män tar ut vab – trots ett ökat nyttjande under pandemin....

  • Skrivet november 14, 2021
  • 0
 • Pandemiersättningar för miljardbelopp har nått miljontals människor

  Under pandemin har utbetalningarna från socialförsäkringen ökat väsentligt. De ersättningar som har nått flest människor är ersättning för karens, ersättning för vab samt sjukpenning. Ersättningar till företag för sjuklönekostnader är den enskilt största utgiftsposten bland pandemiersättningarna och...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0