All posts tagged "Försäkringskassan"

 • Kvinnor i samkönade föräldrapar delar mer jämställt på föräldrapenningen

  Kvinnor som har barn med en annan kvinna delar mer jämställt på föräldrapenningen än kvinnor som har barn med en man. Oavsett utbildningsnivå delar samkönade kvinnliga föräldrar oftare jämställt. Det visar en ny kort analys som Försäkringskassan...

  • Posted december 28, 2021
  • 0
 • Så delade föräldrar på vabben under pandemin

  Idag på fars dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av vab, siffrorna visar att det inte skett någon tillbakagång i jämställdheten mellan hur kvinnor och män tar ut vab – trots ett ökat nyttjande under pandemin....

  • Posted november 14, 2021
  • 0
 • Pandemiersättningar för miljardbelopp har nått miljontals människor

  Under pandemin har utbetalningarna från socialförsäkringen ökat väsentligt. De ersättningar som har nått flest människor är ersättning för karens, ersättning för vab samt sjukpenning. Ersättningar till företag för sjuklönekostnader är den enskilt största utgiftsposten bland pandemiersättningarna och...

  • Posted oktober 19, 2021
  • 0
 • Sex personer åtalade för assistansbedrägerier i Örebro

  En brukare har tillsammans med fem assistenter lurat Försäkringskassan på över 12 miljoner kronor. Brotten har enligt åklagaren pågått mellan 2014 och 2021 och varit systematiska. Av de sex åtalade är tre häktade sedan februari 2021. De...

  • Posted september 1, 2021
  • 0
 • Socialförsäkringens utgifter för 2021 i nivå med 2020

  År 2020 ökade utgifterna för socialförsäkringen kraftigt på grund av de tillfälliga regeländringar som gjorts till följd av pandemiutbrottet. Liksom vid föregående prognostillfälle, beräknas de totala utgifterna för 2021 bli höga och i paritet med 2020, 237...

  • Posted juli 31, 2021
  • 0
 • Andelen barnfamiljer med låg ekonomisk standard ökade under pandemiåret 2020

  Andelen ekonomiskt utsatta barnfamiljer minskar över tid samtidigt som ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper av barnfamiljer ökar. Under 2020 har andelen barnfamiljer med låg inkomststandard ökat. Det är några av resultaten från Försäkringskassans årliga rapport Barnhushållens ekonomi...

  • Posted juli 13, 2021
  • 0
 • Dubbeldagar tas ut för vart fjärde barn

  Idag på Mors dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av så kallade dubbeldagar. En dubbeldag är när båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Den nya statistiken visar att ungefär en fjärdedel av barnen...

  • Posted maj 30, 2021
  • 0
 • Minskad tandvård under 2020

  År 2020 minskade utgifterna för tandvårdsstöd för första gången sedan stödet infördes. Totalt betalades 5,98 miljarder kr ut år för tandvård som utförts 2020, vilket är en minskning med 680 miljoner kr i jämförelse med 2019. Detta...

  • Posted mars 24, 2021
  • 0
 • Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige

  Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan...

  • Posted februari 20, 2021
  • 0
 • Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19

  Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. För att avlasta den...

  • Posted februari 8, 2021
  • 0